Hem och fritidSotning och brandskyddskontrollUppföljning av leverantörer

Uppföljning av leverantörer

Avdelare

Uppföljning av leverantörer

Som en del vårt ansvar för att upphandla tjänster inom sotning och brandskyddskontroll ingår även ansvar att följa upp den leverans som beställts, samt redovisa det för allmänheten. Uppföljning av leverantörer görs minst tre gånger om året och innehåll samt omfattning på dessa uppföljningar kan variera. Hittills har följande områden undersökts och sammanställts:

  • Övergripande statistik omfattande exempelvis antal och typ av eldstäder, förelägganden, antal rengöringar och kontroller, antal egensotare, mm.
  • Efterlevnad av frister för kontroll- och sotningsintervall
  • Efterlevnad av taxor (avgifter)
  • Taksäkerhet och arbetsmiljö

Sammanställningarna över de uppföljningar som genomförts presenteras nedan. Om du önskar ytterligare eller mer specifik information, eller har önskemål om framtida kontrollpunkter så går det bra att höra av sig till oss.

Dokument från uppföljning:

Uppföljning frister sotning 2022 - Borlänge, Gagnef

Uppföljning frister sotning 2022 - Falun, Säter

Uppföljning frister sotning 2022 - Ludvika

Uppföljning av sotnings- och brandskyddskontrollverksamheten

Sammanställning av leverantörsuppföljning med tema taksäkerhet

Uppföljning fakturor 2022 - Borlänge/Gagnef

Uppföljning fakturor 2022 - Ludvika

Uppföljning fakturor 2022 - Falun/Säter