Utbildningar

Utbildningar

Avdelare

Våra utbildningar

Om du är företagare eller privatperson och vill gå en utbildning hos oss hittar du vårt utbud här.

Inget utbildningsbehov är för stort eller för litet för oss. Önskar du en skräddarsydd utbildning eller har frågor om någon utbildning kontaktar du oss enligt kontaktformuläret längst ner på denna sida.

Våra utbildningar hålls vid vårt  utbildningscenter i Bysjön, Borlänge.

Utbildningar för anställda i våra medlemskommuner*:

Mer information om utbildningarna får du via e-post till: bysjons.utbildningcenter@dalamitt.se eller via formuläret nedan. Efter anmälan får du en bekräftelse till den anmälda e-postadressen.

Du är även mycket välkommen att ringa till oss eller skicka epost om du har några frågor eller vill diskutera en utbildning.

*Det är endast du som är anställd av Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säters kommun som har rätt till det subventionerade priset. 
Elever i vuxenutbildningar räknas inte som kommunanställda. Kontakta oss för att få en offert.
Privata företagare (egenföretagare, HB, AB) som anlitas av en medlemskommun räknas inte som anställd i kommunen utan skall gå till denna sida för mer information.Kontaktformulär

(ej anmälningsformulär)

Avbokningsregler:

Avbokning skall ske senast 7 dagar innan kursdatum. 
Ombokning till annat utbildningstillfälle kan göras fram till kursdagen. 
Om ingen avbokning sker inom 7 dagar från kursdatum, eller ombokning innan kursdagen, debiteras full deltagaravgift.

Vid sjukdom, som är en giltig orsak till frånvaro, skall detta anmälas till bysjons.utbildningcenter@dalamitt.se för att undvika debitering.

Hantering av personuppgifter

Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla och administrera den utbildning du ska gå hos oss. Den lagliga grunden för behandlingen är avtal. Direktionen för RDM är personuppgiftsansvarig. Uppgifterna kan komma att delas med din arbetsgivare om du går utbildningen via din arbetsplats och din chef behöver statistik över ditt deltagande, uppgifterna sparas hos RDM.

Dina rättigheter som registrerad

Du har genom Dataskyddsförordningen, GDPR, flera rättigheter gällande hanteringen av dina personuppgifter, t ex rätt till information, rätt till rättelse och rätt att invända mot vår behandling. Vill du ta del av dina rättigheter kan du kontakta vårt dataskyddsombud via dataskyddsombud@dalamitt.se eller telefon 023-48 88 00.


På www.imy.se hittar du mer information om dina rättigheter. Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med GDPR kan du lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är tillsynsmyndighet.