Våra utbildningarUtbildningar för allmänheten

Utbildningar för allmänheten

Avdelare

Våra utbildningar för allmänheten

Denna sida är för dig som är företagare eller privatperson och vill gå en utbildning hos oss.
För att boka en utbildning kontaktar du oss via formuläret längst ner på denna sida.

Önskar du en skräddarsydd utbildning eller har frågor om någon utbildning kontaktar du oss också enligt kontaktformuläret längst ner på denna sida.

Inget utbildningsbehov är för stort eller för litet för oss. Om ingen av standardutbildningarna uppfyller dina önskemål, kontakta oss så skräddarsyr vi en utbildning enbart för dina behov.

Våra utbildningar hålls till största delen vid vårt  utbildningscenter i Bysjön, Borlänge.
Vi har även Grundläggande brandskyddsutbildningar på brandstationen i Ludvika.
Grundläggande brandskyddsutbildning

Grundläggande brandskyddsutbildning på plats antingen på Bysjöns Utbildningscenter i Borlänge, eller Ludvika brandstation.

Utbildningsinnehåll 
•Lagen om skydd mot olyckor 
•Hur det systematiska brandskyddsarbetet organiseras 
•Hur förebyggs, hanteras och begränsas en brand 
•Organisation för utrymning 
•Brandskyddsorganisationens uppgift 
•Beskrivning av brandskyddsutrustning 
•Mänskliga beteenden vid utrymning 
•Praktik 

Kaffe / Te och smörgås / kaffebröd ingår.

Utbildningens längd: 4 timmar

Pris: 650:- exkl. moms

HLR med hjärtstartare - Barn eller vuxen

Vi erbjuder utbildning i HLR med hjärstartare för antingen barn (0-18år) eller vuxen. 

Kursen leds av en utbildad instruktör och enligt riktlinjerna från Svenska rådet för hjärt- och lungräddning. 

Utbildningsinnehåll 
•Varför hjärt-lungräddning
• Kontrollera livstecken - Skapa öppen luftväg
• Stabilt sidoläge
• Hjärt- lungräddning vid hjärtstopp
• Identifiera och åtgärda luftvägsstopp
• Användning av en hjärtstartare på ett säkert och effektivt sätt
• Praktiska moment

Kaffe / Te  ingår.

Utbildningens längd: ca 2 timmar

Pris: 800:- exkl. moms

HLR och 1:ahjälpen - Barn

I vår sjukvårdsutbildning får du lära dig att känna igen ett hjärtstopp, utföra hjärt- och lungräddning på barn (Barn-HLR), åtgärda ett luftvägsstopp. Vi lär dig också att känna igen några vanliga sjukdomstillstånd och utföra första hjälpen vid olyckor och sjukdomsfall.

Kursen leds av en utbildad instruktör och enligt riktlinjerna från Svenska rådet för hjärt- och lungräddning. 

Utbildningsinnehåll 
•Varför hjärt-lungräddning
• Kontrollera livstecken - Skapa öppen luftväg
• Stabilt sidoläge
• Hjärt- lungräddning vid hjärtstopp
• Identifiera och åtgärda luftvägsstopp
• Användning av en hjärtstartare på ett säkert och effektivt sätt
• L-ABCD
• Kunskap om arbetsplatsens olycksfallsrisker
• Först på olycksplats(Prioritera och handla på olycksplats)
• Hur förbandsutrustningen fungerar och ansvaret för den
• Praktiska moment

Kaffe / Te och smörgås / kaffebröd ingår.

Utbildningens längd: 4 timmar

Pris: 1400:- exkl. moms

HLR och 1:ahjälpen - Vuxen

I vår sjukvårdsutbildning får du lära dig att känna igen ett hjärtstopp, utföra hjärt- och lungräddning på vuxna (Vuxen-HLR), åtgärda ett luftvägsstopp och att använda en hjärtstartare. Vi lär dig också att känna igen några vanliga sjukdomstillstånd och utföra första hjälpen vid olyckor och sjukdomsfall.

Kursen leds av en utbildad instruktör och enligt riktlinjerna från Svenska rådet för hjärt- och lungräddning.


Utbildningsinnehåll 
• Varför hjärt-lungräddning
• Kontrollera livstecken - Skapa öppen luftväg
• Stabilt sidoläge
• Hjärt- lungräddning vid hjärtstopp
• Identifiera och åtgärda luftvägsstopp
• Användning av en hjärtstartare på ett säkert och effektivt sätt
• L-ABCD
• Kunskap om arbetsplatsens olycksfallsrisker
• Först på olycksplats(Prioritera och handla på olycksplats)
• Hur förbandsutrustningen fungerar och ansvaret för den
• Praktiska moment

Kaffe / Te och smörgås / kaffebröd ingår.

Utbildningens längd: 4 timmar

Pris: 1400:- exkl. moms

HLR och Grundläggande brandskyddsutbildning

Första delen av dagen du lära dig att känna igen ett hjärtstopp, utföra hjärt- och lungräddning på vuxna (Vuxen-HLR), åtgärda ett luftvägsstopp och att använda en hjärtstartare. Vi lär dig också att känna igen några vanliga sjukdomstillstånd och utföra första hjälpen vid olyckor och sjukdomsfall.

Efter en paus fortsätter utbildningen med brandskyddsdelen där syftet med utbildningen är att deltagarna ska känna till hur ett brandförlopp startar och utvecklas, samt hur olika brandskyddsåtgärder påverkar det faktiska brandförloppet.
Deltagarna ska kunna göra ett snabbt och riktigt ingripande i en nödsituation där brand- eller risk för brand föreligger.


Utbildningsinnehåll 
• Varför hjärt-lungräddning
• Kontrollera livstecken - Skapa öppen luftväg
• Stabilt sidoläge
• Hjärt- lungräddning vid hjärtstopp
• Identifiera och åtgärda luftvägsstopp
• Användning av en hjärtstartare på ett säkert och effektivt sätt
• L-ABCD
• Kunskap om arbetsplatsens olycksfallsrisker
• Först på olycksplats(Prioritera och handla på olycksplats)
• Praktiska moment
• Brandkunskap
• Brandorsaker
• Förebyggande brandskydd
• Utrymning
• Larmning
• Praktiska moment (släckning med pulver samt brand i kläder)

Kaffe / Te, matig baguette och eftermiddagsfika ingår.

Utbildningens längd: 6,5 timmar

Pris: 1800:- exkl. moms

Mer information om utbildningarna får du via e-post till: bysjons.utbildningcenter@dalamitt.se eller via formuläret nedan. Efter anmälan får du en bekräftelse till den anmälda e-postadressen.

Du är även mycket välkommen att ringa till oss eller skicka epost om du har några frågor eller vill diskutera en utbildning.

.

Avbokningsregler:

Avbokning skall ske senast 7 dagar innan kursdatum. 
Ombokning till annat utbildningstillfälle kan göras fram till kursdagen. 
Om ingen avbokning sker inom 7 dagar från kursdatum, eller ombokning innan kursdagen, debiteras full deltagaravgift.

Vid sjukdom, som är en giltig orsak till frånvaro, skall detta anmälas till bysjons.utbildningcenter@dalamitt.se för att undvika debitering.

Hantering av personuppgifter

Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla och administrera den utbildning du ska gå hos oss. Den lagliga grunden för behandlingen är avtal. Direktionen för RDM är personuppgiftsansvarig. Uppgifterna kan komma att delas med din arbetsgivare om du går utbildningen via din arbetsplats och din chef behöver statistik över ditt deltagande, uppgifterna sparas hos RDM.

Dina rättigheter som registrerad

Du har genom Dataskyddsförordningen, GDPR, flera rättigheter gällande hanteringen av dina personuppgifter, t ex rätt till information, rätt till rättelse och rätt att invända mot vår behandling. Vill du ta del av dina rättigheter kan du kontakta vårt dataskyddsombud via dataskyddsombud@dalamitt.se eller telefon 023-48 88 00.


På www.imy.se hittar du mer information om dina rättigheter. Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med GDPR kan du lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är tillsynsmyndighet.