UtbildningarUtbildningar för allmänheten

Utbildningar för allmänheten

Avdelare

Våra utbildningar för allmänheten

Denna sida är för dig som är företagare eller privatperson och vill gå en utbildning hos oss.
För att boka en utbildning kontaktar du oss via formuläret längst ner på denna sida.

Önskar du en skräddarsydd utbildning eller har frågor om någon utbildning kontaktar du oss också enligt kontaktformuläret längst ner på denna sida.

Inget utbildningsbehov är för stort eller för litet för oss. Om ingen av standardutbildningarna uppfyller dina önskemål, kontakta oss så skräddarsyr vi en utbildning enbart för dina behov.

Våra utbildningar hålls vid vårt utbildningscenter i Bysjön, Borlänge.Grundläggande brandskyddsutbildning

Grundläggande brandskyddsutbildning på plats vid Bysjöns Utbildningscenter i Borlänge,.

Utbildningsinnehåll 

 • Hur förebyggs, hanteras och begränsas en brand
 • Byggnadstekniskt brandskydd
 • Beskrivning av brandskyddsutrustning
 • Brandkunskap
 • Brandorsaker
 • Brandstatistik
 • LSO (Lagen om skydd mot olyckor)
 • Utrymning
 • Larmkedjan
 • Släckutrustning – Teoretiskt och praktiskt.


Kaffe / Te och smörgås ingår.

Utbildningens längd: 4 timmar

Pris: 650:- exkl. moms

Minst 12 deltagare / tillfälle.

HLR med hjärtstartare - Barn eller vuxen

Vi erbjuder utbildning i HLR med hjärstartare för antingen barn (0-18år) eller vuxen. 

Kursen leds av en utbildad instruktör och enligt riktlinjerna från Svenska rådet för hjärt- och lungräddning. 

Utbildningsinnehåll 

 • Varför hjärt-lungräddning
 • Identifiera och åtgärda luftvägsstopp
 • Skapa öppen luftväg
 • Teoretisk och praktisk hjärt- och lungräddning på barn och vuxen
 • Användning av hjärtstartare


Kaffe / Te  ingår.

Utbildningens längd: ca 2 timmar

Pris: 800:- exkl. moms

Minst 6 deltagare / tillfälle.

HLR  Barn & Vuxen

Du kommer att få lära identifiera hjärtstopp, utföra hjärt- och lungräddning, åtgärda luftvägsstopp samt att använda en hjärtstartare. Du lär dig också bedömningsmodellen L-ABCDE för att kunna agera säkert och snabbt vid händelse av olycka.

Vi vill gärna främja till ett aktivt deltagande från kursdeltagarna. Vår erfarenhet visar att många frågor och diskussioner leder till djupare förståelse i detta ämne.

Dagen kommer att innehålla både teoretisk utbildning och praktiska moment.

Plats är Bysjöns Utbildningscenter i Borlänge (karta bifogas i anmälningsbekräftelsen)

Utbildningsinnehåll 

 • Varför hjärt-lungräddning
 • Identifiera och åtgärda luftvägsstopp
 • Skapa öppen luftväg
 • Stabilt sidoläge
 • Teoretisk och praktisk hjärt- och lungräddning på barn och vuxen
 • Användning av hjärtstartare
 • L-ABCDE


Kaffe / Te och smörgås  ingår.

Utbildningens längd: 4 timmar

Pris: 1400:- exkl. moms

Minst 6 deltagare / tillfälle.

HLR och Grundläggande brandskydd

Ni kommer att få lära identifiera hjärtstopp, utföra hjärt- och lungräddning, åtgärda luftvägsstopp samt att använda en hjärtstartare. Ni lär er också bedömningsmodellen L-ABCDE för att kunna agera säkert och snabbt vid händelse av olycka.

I den grundläggande brandutbildningen lär ni er hur ni kan agera och förebygga brand. Ni får också kunskap kring de vanligaste orsakerna till att bränder uppstår.

Vi vill gärna främja till ett aktivt deltagande från kursdeltagarna. Vår erfarenhet visar att många frågor och diskussioner leder till djupare förståelse i detta ämne.

Dagen kommer att innehålla både teoretisk utbildning och praktiska moment.

Plats är Bysjöns Utbildningscenter i Borlänge (karta bifogas i anmälningsbekräftelsen)


Utbildningsinnehåll 

 • Varför hjärt-lungräddning
 • Identifiera och åtgärda luftvägsstopp
 • Skapa öppen luftväg
 • Stabilt sidoläge
 • Teoretisk och praktisk hjärt- och lungräddning på barn och vuxen
 • Användning av hjärtstartare
 • L-ABCDE
 • Hur förebyggs, hanteras och begränsas en brand
 • Byggnadstekniskt brandskydd
 • Beskrivning av brandskyddsutrustning
 • Brandkunskap
 • Brandorsaker
 • Brandstatistik
 • LSO (Lagen om skydd mot olyckor)
 • Utrymning
 • Larmkedjan
 • Släckutrustning – Teoretiskt och praktiskt.


Kaffe/ Te och varm lunch (väljs på plats) ingår.

Utbildningens längd: 7 timmar inkl. rast

Pris: 1950:- exkl. moms

Minst 6 deltagare / tillfälle.

Mer information om utbildningarna får du via e-post till: bysjons.utbildningcenter@dalamitt.se eller via formuläret nedan. Efter anmälan får du en bekräftelse till den anmälda e-postadressen.

Du är även mycket välkommen att ringa till oss eller skicka epost om du har några frågor eller vill diskutera en utbildning.

.

Avbokningsregler:

Avbokning skall ske senast 7 dagar innan kursdatum. 
Ombokning till annat utbildningstillfälle kan göras fram till kursdagen. 
Om ingen avbokning sker inom 7 dagar från kursdatum, eller ombokning innan kursdagen, debiteras full deltagaravgift.

Vid sjukdom, som är en giltig orsak till frånvaro, skall detta anmälas till bysjons.utbildningcenter@dalamitt.se för att undvika debitering.

Hantering av personuppgifter

Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla och administrera den utbildning du ska gå hos oss. Den lagliga grunden för behandlingen är avtal. Direktionen för RDM är personuppgiftsansvarig. Uppgifterna kan komma att delas med din arbetsgivare om du går utbildningen via din arbetsplats och din chef behöver statistik över ditt deltagande, uppgifterna sparas hos RDM.

Dina rättigheter som registrerad

Du har genom Dataskyddsförordningen, GDPR, flera rättigheter gällande hanteringen av dina personuppgifter, t ex rätt till information, rätt till rättelse och rätt att invända mot vår behandling. Vill du ta del av dina rättigheter kan du kontakta vårt dataskyddsombud via dataskyddsombud@dalamitt.se eller telefon 023-48 88 00.


På www.imy.se hittar du mer information om dina rättigheter. Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med GDPR kan du lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är tillsynsmyndighet.