Om oss

Om oss

Avdelare

Räddningstjänsten Dala Mitt

Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM) är ett kommunalförbund med fem medlemskommuner: Borlänge, Falun, Ludvika, Säter och Gagnef, tillsammans ca 160 000 invånare. 

Vårt uppdrag

Vår verksamhet är mycket mer än att släcka bränder. I vårt olycksförebyggande arbete erbjuder vi
utbil­dningar i brandskydd och säkerhet. Vi besöker skolor och elever besöker oss, vi medverkar vid olika eve­nemang i medlemskommunerna och vi bidrar med kunskap om skydd och säkerhet till kommuner och an­dra verksamheter. Vi undersöker olyckor, kartlägger och följer upp risker. Allt detta som en del i vår strävan mot huvudmålet som är att:              

  • Färre olyckor ska inträffa
  • Färre ska omkomma vid olyckor 
  • Färre ska skadas och mindre ska förstöras vid olyckor

Syntolkning av bild: Brandman med hjälm som tittar på en brandbil