UtbildningarSkolutbildningar

Skolutbildningar

Räddningstjänsten Dala Mitt bedriver utbildningsinsatser i medlemskommunernas grundskolor i årskurserna två, fem och åtta. 

Avdelare


Brandskyddskunskap till skolelever

Vi har inom Dala Mitt ett eget utbildningskoncept till årskurs fem. Utbildningen är en enklare brandskyddsutbildning där syftet är att eleverna ska få en tidig introduktion kring brandsäkerhet.
Under utbildningen erhåller eleverna en teoridel kring brand och säkerhet, samt en praktisk del i form av brand i kläder.
Eleven får en inblick i hur det är att arbeta som brandman samt viktig kunskap gällande brandsäkerhet som de kan förmedla vidare till vänner och närstående.

De övriga utbildningarna är utifrån Brandskyddsföreningens koncept. Det är Flammys brandsyn som är riktad till lågstadiet (åk 2) och "Upp i rök" har fokus på anlagd brand och riktar sig till högstadiet (åk 8).

Flammys brandsyn

Flammys Brandsyn är en utbildning som Brandskyddsföreningen erbjuder alla elever i årskurs 2. Huvudanledningen till denna utbildning är att minska bränder i bostäder och skolor genom att ge barnen en nyttig grundkunskap om brand och hur man kan förebygga bränder.

Den lokala räddningstjänsten kan komma till skolan och hålla en lektion i brandkunskap eller så genomför skolan utbildningen själv med hjälp av utbildningsmaterial som tillhandahålls via hemsidan. 

Klicka på bilden nedan för att komma till Brandskyddsföreningens hemsida där du hittar mer information om konceptet.

Syntolkning av bild: Brandmän håller utbildning för skolelever

Upp i rök

Varje år utbildas tusentals elever för att bli medvetna om risker och konsekvenser av bränder och anlagd brand i skolor, med Brandskyddsföreningens utbildning Upp i rök.

Klicka på bilden nedan för att komma till Brandskyddsföreningens hemsida där du hittar mer information om konceptet.

Syntolkning av bild: Brandman håller föredrag om anlagd brand