Företag och organisationerAutomatiskt brandlarm

Automatiskt brandlarm


Avdelare

Automatiskt brandlarm

Vad är ett automatiskt brandlarm?

Ett automatiskt brandlarm är ett system för tidig detektering vid brand.
Den automatiska brandlarmanläggningen kan uppföras i olika omfattning (klasser) beroende på kravställning, verksamhet och fastighet.
Till brandlarmanläggningen har man ofta andra funktioner kopplade, såsom utrymningslarm, brandgasventilation, branddörrar, brandspjäll osv.

Varför skaffa automatiskt brandlarm?

Ett automatiskt brandlarm installeras av någon av följande anledningar:

  • Myndighetskravet kan antingen finnas angivet som krav i Boverkets byggregler eller vara en del i en alternativ utformning av det byggnadstekniska brandskyddet för att uppfylla dessa krav.  
  • Försäkringsbolagets krav kan antingen bero på att verksamheten är av sådan art att försäkring endast ges om verksamheten är skyddad av automatiskt brandlarm eller sprinkler alternativt att ägaren valt att erhålla rabatt på sin försäkringspremie genom larminstallationen.  
  • Den egna ambitionen kan vara att skydda sin personal, fastighet, verksamhet eller sina ekonomiska värden, t ex konstsamlingar och andra dyrbara föremål, maskiner och utrustning

För att läsa mer om automatiskt brandlarm, utrymningslarm och vilka krav och regler som finns kopplade till dessa, besök Brandskyddsföreningens hemsida.


Syntolkning av bild: Brandmän som tittar på en tablå tillhörande en automatlarmsanläggning