Företag och organisationerAutomatiskt brandlarmUppdatering av information

Uppdatering av information

Avdelare

Upplysningar och uppdatering av information

Enligt avtal med Räddningstjänsten Dala Mitt är anläggningsägaren skyldig att informera om förändringar. Detta kan exempelvis vara när anläggningsskötare bytts ut, fakturauppgifter förändrats, mottagare för händelserapport vid larm har ändrats eller verksamhet och/eller brandlarmanläggning har förändrats på ett sätt som påverkar en insats.

För att uppdatera uppgifter om anläggningsskötare samt mottagare av återkoppling efter larm, ladda ner och fyll i underlaget, bifoga sedan detta i formuläret nedan.

Avdelare

Namn och företag

Avdelare

För att upplysa Räddningstjänsten Dala Mitt om andra förändringar, skicka ett mail till:
info@dalamitt.se

Ange vilket objekt det gäller, objektets adress samt, om möjligt, fastighetsbeteckning.
Glöm inte att bifoga ev relevant dokumentation i mailet, såsom nytt anläggarintyg osv.