Företag och organisationerAutomatiskt brandlarmÄgarbyte

Ägarbyte

Avdelare

Ägarbyte

När en fastighet eller verksamhet säljs eller i någon form överlåtes till annan part är anläggningsägaren skyldig enligt avtal att anmäla detta till Räddningstjänsten Dala Mitt.
Detta görs genom att fylla i Anslutningsunderlag automatisk brandlarmanläggning.

Kom ihåg att befintligt avtal måste sägas upp i samband med ägarbyte, Se "Uppsägning" i menyn till höger.

Ladda ner och fyll i anslutningsunderlaget till din dator. Därefter bifogas dokumentet i formuläret nedan. 

Namn och företag