Dokument och blanketterTaxor och avgifter

Taxor

Avdelare

Här finns våra taxor och avgifter

Avgifter för sotning och brandskyddskontroll

Medlemskommunernas föreskrift (konsoliderad):
Föreskrift om taxa för sotning och brandskyddskontroll

I taxan anges priser exklusive moms. Moms på 25% tillkommer på utförande av sotning och relaterade tjänster. Brandskyddskontroll (som är myndighetsutövning) är momsbefriat.

Taxan består av fyra delar:

  1. Administrativ avgift för att täcka kostnader för räddningstjänstens uppföljning och kontroll av privata utförare (sotarfirmor)
  2. Grundavgift för att täcka kostnader för framkörning/förflyttning och administration.
  3. Utförandeavgift för att täcka kostnader för arbete i och kring hus med eldstäder eller byggnader med imkanaler.
  4. Övriga eventuellt tillkommande avgifter för att kompensera för extra tidskrävande, svårplanerade eller kostsamma arbeten samt särskilt materielbehov m.m. En vanlig sådan är s.k. bomkörningsavgift orsakad av att tillträde ej lämnats vid aviserad tid att eller arbetet har avbrutits p g a bristande takskydd och liknande.                     

Avdelare

Avgifter för tillsyn och tillstånd

Medlemskommunernas föreskrift (konsoliderad):
Föreskrift om taxa för tillsyn och tillståndAvdelare

Avgifter automatiska brandlarm

Läs mer här om våra kriterier för debitering av onödiga automatiska larm:
Debitering av onödiga brandlarm