Dokument och blanketterVåra styrdokument

Våra styrdokument

Avdelare

Våra styrdokument

Varje räddningstjänst styrs av en rad olika dokument och lagar. För styrning av vårt förbund finns dessa politiska dokument:

Förbundsordning som antas av medlemskommunernas fullmäktige och som anger syfte med vår verksamhet, förutsättningar för vår ekonomi, antal ledamöter i direktionenen (styrelsen) med mera. 
Förbundsordning 

Handlingsgprogrammet som antas av varje medlemskommun och direktionen. Enligt lagen om skydd mot olyckor ska varje kommun ha ett handlingsprogram för skydd mot olyckor.
Handlingsprogram för brandförebyggande verksamhet
Handlingsprogram för räddningstjänst


Lag om skydd mot olyckor

Förordning om skydd mot olyckor

Integritetspolicy