Företag och organisationerAutomatiskt brandlarmAnsök om anslutning

Ansök om anslutning

Avdelare

Ansökan om anslutning

Krav för anslutning av automatisk brandlarmsanläggning till Räddningstjänsten Dala Mitt

För att ansluta den automatiska brandlarmanläggningen till Räddningstjänsten Dala mitt ska denna vara planerad och installerad i enlighet med gällande regler i Brandskyddsföreningens ”Regler för brandlarm”, SBF 110. Installation ska utföras av SBSC certifierad anläggarfirma samt leveransbesiktas av SBSC certifierad besiktningsman.
Därefter ska brandlarmanläggningen underhållas, provas och revisionsbesiktas enligt SBF 110.

Anslutning av brandlarmanläggning steg för steg

  • Installatören/Kunden kontaktar SOS för meddelande om en ny automatlarmanläggning och skickar in installationsunderlag 
  • SOS meddelar räddningstjänsten att ett nytt objekt är uppkopplat mot SOS.
  • SOS avvaktar med att öppna brandlarmanläggningen tilldess att Räddningstjänsten Dala Mitt är färdig med handläggning av ärendet.
  • Installatören/kunden fyller i anslutningsunderlag och bifogar i formuläret nedan tillsammans med leveransbesiktningsintyg (utfärdat av behörig besiktningsman) och anläggarintyg.

Handläggningstiden är normalt 3-5 veckor efter det att alla uppgifter kommit in till Räddningstjänsten Dala Mitt.

  • Räddningstjänsten Dala Mitt besöker objektet för att titta på brandlarmanläggningen, kontrollera att ritningar, kontrolljournal och annan relevant dokumentation finns på plats samt framställa objektskort/framkörningskort.
  • Kunden överlämnar nycklar/passerkort/taggar till samtliga larmade utrymmen till Räddningstjänsten Dala Mitt.
  • Objektet registreras i Räddningstjänsten Dala Mitts databas. 


Ladda ner anslutningsunderlaget till din dator. Detta dokument går att fylla i direkt på skärmen.
När du fyllt i alla dina uppgifter sparar du dokumentet i din dator och skickar sedan in det via nedan formulär!

Skicka in anslutningsunderlag

Namn och företag

Avdelare