Jobba hos ossHeltidsbrandman

Jobba inom räddningstjänsten

 

Avdelare

Brandman på heltid

Som brandman utför man räddningsuppdrag vid bland annat bränder, trafikolyckor och översvämningar. Eftersom arbetet som brandman är fysiskt krävande, krävs det att man är i god kondition. Fysisk träning är därför viktig och ingår på olika sätt i yrket . Man arbetar skift enligt ett rullande schema. 

För att bli brandman går man med fördel den tvååriga utbildningen "Skydd mot olyckor", som är en eftergymnasial utbildning. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som anordnar utbildningen och den finns på två orter i Sverige; Revinge och Sandö.

Om du är brandman kan du senare vidareutbilda dig till styrkeledare och insatsledare. Du kan också välja att satsa på förebyggande arbete och läsa tillsynskurser.

Till MSB:s utbildning i skydd mot olyckor SMO