Hem och fritidI HemmetBrandvarnare

Brandvarnare

Den billigaste livförsäkringen som finns! 

Avdelare

Brandvarnare

Den som tidigt uppmärksammas på en brand har väsentligt ökade möjligheter att kunna sätta sig i säkerhet och undvika att skadas av branden. Om en brand upptäcks tidigt ökar även möjligheterna att kunna släcka den och begränsa skador på egendom och miljö.

Det bör finnas minst en fast installerad brandvarnare eller annan motsvarande anordning för tidig varning vid brand i alla bostäder. Brandvarnarna bör vara utförda enligt standard SS-EN 14604.

Nätanslutna brandvarnare bör installeras i bostäder där hyresgästerna kan ha svårt att själva byta batterier eller kontrollera att brandvarnaren fungerar.

Placering av brandvarnare:

 • Brandvarnare placeras i den väg som de boende ska använda för att komma ut i det fria från sovrummen.
 • Placera brandvarnarna i taket och minst 50 cm från väggen.
 • Sätt brandvarnare utanför sovrummen.
 • I ett hus med flera våningar bör det finnas minst en brandvarnare på varje plan. Varm rök stiger uppåt. Brandvarnare bör därför placeras högst upp i taket ovanför trappan.
 • Sätt brandvarnarna så att de inte orsakar onödiga larm, till exempel vid matlagning.

Tänk på:

 • Stängda dörrar kan hindra röken från att nå brandvarnaren.
 • För bästa funktion ska brandvarnaren alltid sitta i taket. Det ska dessutom finnas minst 50 cm fritt utrymme kring brandvarnaren.
 • Luft från ventiler och takfläktar kan blåsa bort röken från brandvarnaren så att larmet fördröjs.
 • Brandvarnaren ska inte placeras nära ventilationsöppningar. Den bör inte heller placeras i utrymmen där den riskerar att ge ifrån sig falsklarm, till exempel i köket eller badrummet.
 • En stängd dörr hindrar röken från att nå brandvarnaren och dämpar ljudet från brandvarnaren så att det kan vara svårt att uppfatta.

Test och skötsel av brandvarnare

Säkerställ att brandvarnaren fungerar:

 • När du har satt upp den.
 • Med jämna mellanrum.
 • När du har varit bortrest.
 • Testa den genom att trycka in testknappen och prova larmsignalen.
 • Byt batteri och rengör brandvarnaren årligen, till exempel till 1:a advent. Dammsug och torka av den på utsidan.
 • Ha alltid ett extra batteri hemma.
Syntolkning av bild: Brandvarnare