Hem och fritidI HemmetSpisvakt

Spisvakt


Avdelare

Spisvakt

En spisvakt är en teknisk anordning som övervakar spisen och vid risk för brand antingen ska påkalla en åtgärd från omgivningen eller bryta elförsörjningen till spisen innan en brand har hunnit uppstå.

Spisvakter är ofta diskret utformade för att synas så lite som möjligt i köket och kräver inte mycket utrymme. En godtagbar spisvakt skiljer sig från en spistimer på så sätt att den utöver att enbart bryta strömmen efter en viss förinställd tid också kan detektera brandfara på andra sätt.

Spisvakter kan ha detektorer som reagerar på rök, värme, rörelse, eller en kombination av dessa. Dessutom kan en spisvakt vara kompletterad med ett släcksystem som ska släcka eventuella bränder som trots allt uppstått på spisen.

Syntolkning av bild: Kastrull på spis