Hem och fritidI HemmetBrandskydd i hemmet

Brandskydd i hemmet

Avdelare

Brandskydd i hemmet

Beroende på hur vi lever och bor skiljer sig också riskerna. Den skäliga nivån på brandskyddet som vi alla är skyldiga att ha påverkas därefter. Här finns tips om hur du kan skaffa dig ett bra brandskydd i din bostad.

Går du i tankarna att införskaffa brandskyddsutrustning tipsar vi om att i första hand kontakta ditt försäkringsbolag.

Lagen om skydd mot olyckor står det att man i "skälig omfattning ska hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand"

Detta innebär i praktiken att du ska ha brandvarnare, brandsläckare, och tänka till hur du kan förebygga brand.

Du ska också bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Det kan låta krångligt men faktum är att det är säkert mycket du redan gör idag men inte kallar just systematiskt brandskyddsarbete.

Ett exempel kan vara att kontrollera brandvarnaren då och då, hålla ordning och reda, byta ut gamla och slitna elapparater, kontrollera trycket i brandsläckaren, lära barnen var brandsläckaren finns och hur den fungerar et c.

Några goda råd om hur du kan göra ditt hem säkrare:

 • Ta bort brännbart material som ligger nära spisen

 • Dra ur stickkontakten till kaffebryggaren och brödrosten

 • Installera gärna en spisvakt med timer-funktion

 • Byt ut trasiga sladdar, kontakter och vägguttag. Skruva åt det som sitter löst

 • Ha inga handdukar eller annat brännbart material liggande på elelement för torkning

 • Släck levande ljus när du lämnar rummet

 • Om säkringarna ofta går sönder – kontakta en elektriker för felsökning

 • Dra ur el- och antennsladd till TV:n vid åskväder

 • Är köksfläkten rengjord?

 • Finns brandvarnare och fungerar den?

 • Finns handbrandsläckare i bostaden?

 • Dammsug bakom kylskåp och/eller frysbox

 • Se till att ljusstakar står fritt från gardiner och att de har brandsäkra dekorationer

 • Installera en jordfelsbrytare.
Syntolkning av bild: Brandman släckar brand i soffa