Hem och fritidI HemmetSotning och brandskyddskontrollBrandskyddskontroller

Brandskyddskontroller

Avdelare

Brandskyddskontroller

Här har vi samlat vanliga frågor och svar

Jag har fått en avisering på min fastighet, men ni var ju här nyss?
– ibland uppstår misstag, framför allt vid byte av utförare. Kontrollera först så att det inte är olika typer av arbeten det rör sig om, d.v.s. om den ena är sotning och den andra brandskyddskontroll. Om det är samma typ av arbete så ska du kontakta den som skickade den senaste aviseringen och förklara problemet. Glöm inte att göra det så snart du upptäckt felet!

Vad är det för skillnad på sotning och brandskyddskontroll?
– Brandskyddskontrollen syftar till att kontrollera och godkänna en eldstad eller imkanal (anläggning) för en viss period framåt i tiden. Sotningen syftar till att rengöra anläggningen i efterhand för den tid den nyttjats. Det går att jämföra med besiktning och service/reparation av en bil.

Jag tycker det sotas för ofta/för sällan. Vad kan jag göra?
– sotningsintervallet bestäms av generella regler baserat på vad som är känt om eldstaden och vad som kan observeras vid förrättning, men det går också att få det ändrat i enskilda fall. I första hand kan du höra av dig till din sotarfirma med uppdaterad information om hur du använder din eldstad, och i andra hand kan du begära att få ändrade sotningsfrister vilket i så fall sker i samband med brandskyddskontroll.

Jag eldar knappt, får jag hoppa över ert besök?
– det beror på om det är sotning eller kontroll som aviserats. En sotning utförs i efterhand för att ta rätt på de avlagringar som bildats efter eldning eller matlagning. Därför går det bara att hoppa över en sotning om eldstaden inte använts alls. Om du avser elda mindre i framtiden går det att begära att sotningsintervallet ska anpassas, eller bara helt enkelt uppdatera informationen vi har. Om du i framtiden avser att inte alls använda eldstaden så kan du anmäla den som vilande. Det innebär att du får nyttjandeförbud tills du hör av dig och vill börja använda den igen.

Jag eldar mer än tidigare, vad ska jag göra?
– hör av dig till din sotarfirma och uppdatera informationen de har om dig. I normalfallet så placeras dina eldstäder i standardintervall enligt gällande föreskrifter, men i vissa fall kan särskilda frister vara motiverat för att undvika bränder i rök- eller imkanaler.

Jag har haft sot/kraftiga avlagringar i skorstenen, vad innebär det?
– om det är så pass kraftiga avlagringar att sotaren är tvungen att avlägsna dem med särskild metod (ofta roterande borste), så innebär det flera saker. För det första så finns ett krav på att avlagringarna ska avlägsnas inom två veckor från upptäckt, men det har förhoppningsvis redan gjorts. För det andra infaller en tillfälligt förkortad frist efter att borttagningen utförts. Längden på denna förkortade frist beror på hur lång ursprunglig frist var, och den syftar till att hålla anläggningen under särskild övervakning. Den förkortade fristen upphör då sotaren bedömer att orsaken till sotbildningen är borta.

Varför ska jag betala flera grundavgifter på samma fastighet?
– taxan bygger på ett system där man betalar grundavgift för enskilda byggnader, vilket är mest rättvisande. Andra alternativ hade exempelvis varit per fastighet, ägare eller eldstad, men det finns för många nackdelar med sådana system vilket leder till större orättvisor.

Varför kan ni inte utföra sotning och brandskyddskontroll samtidigt?
– på den frågan finns tre huvudsakliga svar, beroende på omständigheterna: arbetet utförs av olika aktörer, fristerna matchar inte eller du omfattas av annan sotare. Olika aktörer innebär att för vissa av våra kommuner utför RDM kontrollerna själva, och en upphandlad leverantör sotningen. Det skulle innebära alltför stora planeringsmässiga insatser och därmed kostnader för att samordna dessa. Att frister inte matchar innebär att det gäller särskilda separata föreskrifter om frister sotning respektive brandskyddskontroll, och dessa frister får inte förskjutas hur som helst. Att du beviljats annan sotare innebär att sotningsarbetet mycket väl kan utföras av samma företag som är upphandlat av kommunen, men om just din fastighet omfattas av deras privata åtaganden så ska den inte samordnas med det som sker inom det kommunala uppdraget.

Jag har synpunkter på hur arbetet utfördes, var vänder jag mig?
– i första hand är det den aktör som utförde arbetet, d.v.s. RDM eller våra leverantörer, som ska svara på sådana frågor. Om de svar du fått inte är tillräckliga, eller om du är oenig med oss eller med någon av våra leverantörer, så går det bra att kontakta oss för att se på ärendet igen.

Jag har frågor om min faktura, var vänder jag mig?
– det är den aktör som ställt ut fakturan som i första hand ska kunna svara på frågor kring den. Om du har kontaktat någon av våra leverantörer och inte är nöjd med svaret så kan du kontakta oss för ytterligare information. Notera då att vi inte har möjlighet att svara på specifika frågor om just din faktura.

Syntolkning av bild: Brandskyddskontrollant stående utomhus vid arbetsbil.