Vid olyckorViktigt meddelande

Viktigt meddelande till allmänheten

Avdelare

Viktigt meddelande till allmänheten VMA

När det inträffar en allvarlig olycka får du i första hand information via radio och TV. 
När en akut fara hotar kan allmänheten snabbt varnas med hjälp av utomhuslarmet Viktigt meddelande, även kallat Hesa Fredrik. Det kan till exempel vara vid kraftig rök, utsläpp av giftig gas eller förgiftat vatten.

VMA är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser, svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner i samband med krishantering av extraordinära händelser. Systemet har flera olika kanaler, däribland radion, appar, sms-funktion och via utomhuslarmet.

Utomhuslarmet är en signal som består av en 7 sekunder lång ton och 14 sekunders tystnad i minst 2 minuter.
 
Signal "Faran över". När faran är över ljuder en 30-40 sekunders sammanhängande signal.
 
Larmet testas kl 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Avdelare

Skulle VMA aktiveras vid en allvarlig händelse ska du:

  • gå inomhus
  • stänga alla fönster, dörrar, ventilation och fläktar
  • söka information via radio och TV
  • stanna inomhus tills du får annan information via radio eller TV eller till du hör signalen "Faran      över" (se ovan).
Länk till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida. 
Där kan du läsa mer om viktigt meddelande till allmänheten. 
Avdelare
VMA_tutan_460_200.png