Vid olyckor

Vid olyckor

Avdelare

Vad gör du om det börjar brinna? Om du är först till en trafikolycka eller om någon i din närhet får hjärtstopp?

Den bästa olyckan är den som inte händer och olyckor kan till stor del förebyggas. Men när de väl inträffar är det viktigt att veta vad du själv kan göra innan räddningstjänst eller ambulans hunnit fram. Ett snabbt agerande kan rädda liv och skador kan begränsas eller till och med undvikas helt.

Ingen olycka är den andra lik. Men det finns några allmänna förhållningssätt som gäller vid de allra flesta typer av olyckor.

  1. Rädda - Det första och viktigaste är att du räddar dig själv och andra människor som är i fara.
  2. Varna - Steg två är att du varnar andra i närheten, så att även de kan sätta sig i säkerhet.
  3. Larma - När alla är i säkerhet ska du larma räddningstjänsten genom att ringa 112 SOS Alarm.

  4. Släck - Om det rör sig om en brand, och när allt ovan är gjort, kan du själv försöka släcka eller begränsa elden. Men riskera aldrig din egen säkerhet.

Om du kommer fram till en olycksplats där räddningsarbetet pågår. Visa hänsyn till de drabbade och lägg undan kameran.