Hem och fritidI HemmetSotning och brandskyddskontrollEgen eller annan sotare

Egen eller annan sotare

Funderar du på att sota själv eller anlita privat företag

Avdelare

Egen eller annan sotare

Du får ansvara för sotningen av din fastighet själv om sotningen blir utförd "på ett från brandsynpunkt betryggande sätt". Så står det i Lag om skydd mot olyckor 4 kap 3:2. Det innebär att kommunen får medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. I ansökningsblanketterna framgår vilken information räddningstjänsten behöver och vilka krav som ställs på dig som inte vill omfattas av kommunens sotningsansvar. 

För dig som sotar själv eller låter någon annan sota, behöver du registrera sotningstillfällena.

Under dokument och blanketter hittar du:
Villkor för egensotning
Blankett för ansökan om att sota själv
Blankett för ansökan om att låta annan sota
Vi har en sotningsjournal du kan ladda ner och som du kan fylla i när du har sotat din eldstad.


Har du fått tillstånd att sota själv eller anlita ett privat företag, men vill återta sotning i kommunal regi?

För att vi ska veta vilka fastighetsägare vi ansvarar för samt för att sotningsväsendet ska vara rätt dimensionerat behöver vi en anmälan på förhand om du vill byta tillbaka.

Anmälan hittar du under våra dokument och blanketter.

Syntolkning av bild: Sotarens verktyg