Hem och fritidI HemmetSotning och brandskyddskontrollSoteld

Soteld


Att med jämna intervaller låta sota och brandskyddskontrollera eldstad och skorsten är våra mest effektiva metoder för att förebygga soteld. Därtill kan du själv med relativt enkla medel se till att eldning och skötsel blir så säker som möjligt.

Avdelare

Soteld

Elda på rätt sätt:

 • Använd torr ved i lämplig storlek.
 • Snabb uppstart
 • Rätt mängd förbränningsluft gör att elden brinner med klara och livliga lågor.
 • Kontrollera röken. Den ska vara klar och genomskinlig, inte svart.
 • Kontrollera rökgastemperaturen, max 350°C
 • Lägg sot och aska i en plåthink med lock. Placera den på ett underlag som inte är brännbart.

Pyrelda inte!

Använd torr och lagom stor ved

Veden ska vara torr (ca 18% fukthalt), veden bör vara lagrad torrt och luftigt minst ett år (inte under en presenning). Den ska också vara lagom stor - ungefär som en normal underarm – kapad i lämplig längd och kluven. Vid upptändning krävs tändved d.v.s. stickor och tunnare vedträn.

Snabb uppstart

När man eldar i en kall skorsten är det svårt att helt undvika rök och utsläpp av miljöskadliga ämnen. Minska problemet genom att snabbt få upp en fin brasa. Undvik papper och tändvätska. Använd gärna tändkuddar eller björknäver. 

Först när tändveden brinner ordenligt ska man lägga på grövre vedträn. Veden ska passa till pannans vedmagasin. För korta vedträn gör att mer miljöskadliga ämnen släpps ut. Ett nytt vedinlägg ska göras först när det bildats en ordentlig glödhög. Spjället bör stå helt öppet tills det nya vedinlägget brinner ordentligt.

Rätt mängd förbränningsluft

När man eldar i pannan bör man göra det rejält och med rätt mängd förbränningsluft.
Förbränningsluften regleras med dragluckan och spjäll på pannan. Förbränningsluften tillförs på flera ställen som primär- och sekundärluft. På en del pannor finns avancerade reglersystem som automatiskt ställer in förbränningsluften så att bränslet brinner optimalt och utsläppen minimeras. På äldre pannor kan man markera i vilket läge ventiler och spjäll bör stå vid uppstart och under förbränningen.

Om du drabbas av en soteld:

 • Stäng alla luckor på eldstaden.
 • Ring 112
 • Kontrollera hela tiden skorstenen i hela dess längd – speciellt vid bjälklagsgenomgångarna och på vinden
 • samt taket.
 • Ring sotningsdistriktet och beställ en besiktning av skorstenen.

Andra vanliga brandorsaker är förstörd isolering på rörskorstenar, otäta skorstenar samt att gnistor från skorstenenblåser in under trasiga tegelpannor.

Syntolkning av bild: Vedkamin och vedträn