Företag och organisationer

Företag och organisationer


Avdelare

Företag och organisationer

Lika viktigt som det är att du tänker på din säkerhet när du är hemma, lika viktigt är det att du tänker på säkerheten när du är på arbetet. Vet du till exempel var nödutgångarna är och vad du ska göra om brandlarmet går?

Syntolkning av bild: Personal från räddningstjänsten pekar ut nödutgång