Företag och organisationerAutomatiskt brandlarmOnödiga larm

Onödiga larm

Avdelare

Onödiga larm

Ett onödigt larm är ett larm som räddningstjänsten rycker ut på som inte orsakats av brand eller annat nödläge. För att minska antalet onödiga larm kontrollerar Räddningstjänsten orsaken till utlöst larmsignal.

Anläggningsägaren ska, enligt SBF 110 samt avtal med Räddningstjänsten Dala Mitt, arbeta aktivt för att motverka och minska antalet onödiga larm. För att underlätta för anläggningsägaren ska Räddningstjänsten Dala Mitt, enligt avtal, bistå med rådgivning.

Några av de vanligaste orsakerna till onödiga larm

 • Heta arbeten t.ex. svetsning, slipning och kapning samt andra typer av rök- och dammalstrande arbeten.
 • Stearinljus, tomtebloss och rökmaskiner.
 • Rökning.
 • Ånga från duschar, tvätt - eller diskmaskiner påverkar alla typer av detektorer
 • Matlagning och brödrostning. Normal matlagning måste kunna utföras. Placera därför aldrig en brödrost under en rökdetektor. 
 • Avgaser från bilar och truckar påverkar rökdetektorer.
Avdelare

...och tips på hur du kan undvika dem

Obs! Om arbeten ska utföras i lokalerna måste hantverkaren först kontakta anläggningsskötaren eller säkerhetsansvarig för godkännande.

 • Onödiga larm kan ofta kopplas till detektorns placering. Kontrollera att placering och detektortyp är anpassade efter lokal, verksamhet i lokalen samt omständigheter och miljö.
 • Att förse anläggningen med tidsfrånkopplingsutrustning (frånkopplingstimer) kan vara en lösning i vissa fall.
 • Ett annat alternativ är larmlagring under förutsättning att verksamheten kan organiseras så att man kan ta hand om larmet på plats i första skedet. Observera att vid frånkopplingar av detektorer eller sektioner kan särskilda åtgärder behöva vidtagas för att upprätthålla nivån på brandskyddet. 
 • Om verksamheten i en lokal ändras ska anläggningen, enligt SBF 110 samt avtal med RDM, ses över med avseende på detektortyp, placering av detektorerna samt eventuellt behov av kompletteringar.
 • Ett regelbundet underhåll av anläggningen är av största vikt. Smutsiga detektorer kan ge obefogade larm eller leda till att larmet helt uteblir. Dåliga skötta batterier orsakar mycket bekymmer ofta i samband med strömavbrott . Ett serviceavtal med en larmfirma är ett sätt att säkerställa att anläggningen hålls i trim.
 • Anläggningsskötaren är en nyckelperson. Se till att denne får erforderlig utbildning för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Anläggarfirmor,  Brandskyddsföreningen m.fl. tillhandahåller utbildningar.
Avdelare

Debitering av onödiga larm

Läs mer här om våra kriterier för debitering av onödiga automatiska larm.