Om ossVår organisationVåra räddningsstationer

Våra räddningsstationer

Avdelare


Räddningstjänsten Dala Mitt

Den operativa verksamheten bemannas med tre olika beredskapsformer: Heltid, deltid och värn.

Heltid innebär att brandstationen bemannas dygnet runt med en anspänningstid* på 90 sekunder.

Deltid innebär att personalen har beredskap i sitt hem eller på sin ordinarie arbetsplats och tar sig till brandstationen vid larm. Det innebär att anspänningstiden behöver vara längre, normalt fem minuter.

Värn innebär att personalen inte har någon beredskap. De som finns tillgängliga vid larm beger sig till brandstationen. Här finns ingen garanti för hur många som kommer.

Dala Mitts operativa resurser fördelas på:

  • Tre heltidsstationer
  • 14 deltidsstationer
  • Ett brandvärn.

Första insatsperson (FIP) och första insatsbefäl (FIB) innebär en framskjuten enhet bemannad med deltidspersonal som har utryckningsfordonet med sig under beredskapen. Anspänningstiden är då 90 sekunder.

Syntolkning av bild: Karta visande placering av Räddningstjänsten Dala Mitts räddningsstationer
Avdelare

*Den tid som man har på sig från det att larmet går tills att första fordonet lämnar brandstationen kallas anspänningstid och är 90 sekunder för en heltidsstation och normalt 5 minuter för en deltidsstation. Ett brandvärn bygger på frivillighet och därmed inga krav på anspänningstid eller beredskap.