Om ossVår organisationVärdegrund

Värdegrund

Avdelare

Vår värdegrund:

 • Respekt

  Vi tror på allas lika värde och ska visa respekt för varandra och dem vi möter.
 • Professionalism

  Vi ska uppfattas som professionella och ödmjuka i våra interna och externa relationer.
 • Lärande

  Vi ska vara en lärande organisation för att nå goda resultat. Därför är det viktigt att medarebetare och organisation ständigt utvecklas.
 • Mervärde

  Vi ska ge alla service av hög kvalitet. Service som gör det lätt att göra rätt.
 • Mod

  Varje medarbetare ska känna ansvar och engagemang för uppdraget och helheten i organisationen.