Om ossVår organisation

Vår Organisation


Avdelare

Räddningstjänsten Dala Mitt

Räddningstjänsten Dala Mitt är ett kommunalförbund som bildades 1998. Vi ansvarar för räddningstjänsten i fem kommuner: Falun, Borlänge, Ludvika, Säter och Gagnefs kommuner.

Vi styrs av en politisk direktion med representanter från alla fem medlemskommunerna. Läs mer under rubriken Förbundsdirektionen.

Vårt uppdrag är i förenklat att skydda och rädda människor, egendom och miljö inom våra medlemskommuner. Vi ska även minska sannolikheten för att bränder inträffar samt minska konsekvenserna av de bränder som inträffar. För att erbjuda trygghet i förbundets kommuner har vi 72st medarbetare i beredskap dygnet runt, varje dag året om.


Syntolkning av bild: Organisationsskiss för Räddningstjänsten Dala Mitt