Om ossFörbundsdirektionen

Förbundsdirektionen

Avdelare


Räddningstjänsten Dala Mitt styrs av en förbundsdirektion bestående av tolv ledamöter och tolv ersättare från våra fem medlemskommuner. Antalet politiker från varje kommun fördelas enligt kommunstorleken. Våra medlemskommuner är Falun, Borlänge, Ludvika, Säter, Gagnef.

Ordförande 
Fredrik Jarl (C), 2023-2024
Gagnef

Vice ordförande
HåGe Persson (M), 2023-2024
Ludvika

2:e vice ordförande
Liza Lundberg (S), 2023-2024
Falun


Förbundsdirektionens arbetsutskott:

Fredrik Jarl (C), ordförande, Gagnef
HåGe Persson (M), vice ordförande, Ludvika
Liza Lundberg (S), ledamot, Falun
Ulrik Bergman (M), ledamot, Borlänge 
Mats Nilsson (S), ledamot, Säter

Förbundsdirektionen:

Gagnefs kommun:

Fredrik Jarl (C), ordförande, Gagnef
Eva-Lotta Thörnblom (S), ledamot, Gagnef
Jan Wiklund (M), ersättare, Gagnef
Anders Bengtsson (KD), ersättare, Gagnef

Ludvika kommun:

HåGe Persson (M), vice ordförande, Ludvika
Lars Handegard (V), ledamot, Ludvika
Leif Pettersson (S), ersättare, Ludvika
Anders Sjödin (C), ersättare, Ludvika

Falu kommun:

Liza Lundberg (S), 2:e vice ordförande, Falun
Anders Lindh (M), ledamot, Falun
Susanne Martinsson (C), ledamot, Falun
Tony Björk (S), ersättare, Falun
Sven-Olov Ytterholm (M), ersättare,  Falun
Erik Eriksson (MP), ersättare, Falun

Borlänge kommun:

Ulrik Bergman (M), ledamot, Borlänge
Jan Svälas (SD), ledamot, Borlänge
Lars Jansson (S), ledamot, Borlänge
Jussi Nieminen Jusola (S), ersättare, Borlänge
Lars Karlsson (M), ersättare, Borlänge
Ulf Rydén (C), ersättare, Borlänge

Säters kommun:

Mats Nilsson (S), ledamot, Säter
Caroline Willfox (M), ledamot, Säter
Fredric Vådegård (KD), ersättare, Säter
Göran Söderqvist (M), ersättare, Säter

Om du vill komma i kontakt med någon av medlemmarna i förbundsdirektionen, kan du antingen skicka ett mejl till info@dalamitt.se  eller ring Räddningstjänsten Dala Mitt på telefon 023-48 88 15.