Jobba hos ossBrandingenjör

Brandingenjör

Avdelare

Brandingenjör

Tjänsterna som brandingenjör är främst dagtidstjänster, men några av brandingenjörerna har kombinerade tjänster då de även jobbar som vakthavande befäl/larmbefäl, insatsledare. Arbetet ställer krav på samarbetsförmåga, flexibilitet, logiskt tänkande och förmåga att lösa problem.

Utbildning

Brandingenjörsprogrammet på 210 högskolepoäng (3,5 år) ger kompetens inom brand- och räddningstjänstområdet. Utbildningen finns att söka vid Lunds Tekniska Högskola och Luleå Tekniska Universitet. Programmets utformning och innehåll skiljer sig något åt beroende på studieort. Det går även att välja ett års påbyggnadsutbildning i räddningstjänst vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i Revinge. Utbildningen ger kompetens för att arbeta som befäl inom kommunal räddningstjänst.

Exempel på arbetsuppgifter för brandingenjörer

  • Förebyggande brandskydd, exempelvis tillsyner på företag och skolor
  • Rådgivning till allmänhet och företag
  • Ritningsgranskning och brandtekniska utlåtanden
  • Riskanalyser och olycksutredningar
  • Insatsplanering
03042019-DSC01939.jpg