Företag och organisationerTillsynHur går tillsynen till?Vad kostar en tillsyn?

Vad kostar en tillsyn?

Avdelare

För RDM tillsynsverksamhet ska avgift tas ut från de som tillsynen riktar sig mot. Avgifterna (taxorna) fastställs av respektive kommunfullmäktige och räknas upp årligen beroende av inflation, mm.


Handläggningskostnad.png

Avgifter (taxa) för tillsyn enligt 2024 års prisbild.

Taxa för tillsyn och tillstånd enligt LSO och LBE