Företag och organisationerTillsynHur går tillsynen till?Hur ofta genomför vi tillsyn?

Hur ofta genomför vi tillsyn?

Avdelare

Intervallet mellan räddningstjänstens tillsyn, den så kallade fristen, bestäms av den riskbild som verksamheten medför. Vi gör till exempel tillsyn oftare på ställen där människor inte kan förväntas utrymma själva och hålls inlåsta. Tex. Förskolor, vårdhem, sjukhus och fängelser. Tiden varierar mellan ett och sex år.