Hem och fritidEldning utomhus

Eldning i trädgården och naturen

Avdelare

Eldning utomhus

Om eldning generellt

I normalfallet får du elda i din trädgård, på din mark, på arbetsplats, på offentlig grillplats och i naturen. I vissa fall kan dock den rätten vara inskränkt på grund av att det skulle innebära oacceptabel risk – exempelvis om eldningsförbud råder. Kontrollera därför alltid brandrisken och eventuella förbud innan du eldar utomhus. 

Tänk på att det alltid är du själv som är ansvarig för säkerheten vid eldning, även om det inte råder eldningsförbud eller ifall du omfattas av undantag från eldningsförbud. Se till att alltid ha en plan för hur du själv ska kunna släcka om branden växer eller sprids på ett sätt som du inte har planerat.

Personligt ansvar kan utkrävas i händelse av brandtillbud. Om du gör dig skyldig till allmänfarlig vårdslöshet genom oaktsamhet med eld, kan det innebära fängelse i högst två år. Brott mot eldningsförbud kan medföra bötesstraff.

Du hittar den aktuella brandrisken på vår startsida.

Läs på Polisens hemsida angående särskilda krav för eldning i samband med offentlig tillställning.

Avdelare

Om eldningsförbud

Om risken för brandspridning i skog och mark är stor, mycket stor eller extremt stor infaller eldningsförbud. Det finns två nivåer på eldningsförbud: Normalförbud och Totalförbud.

Om inget annat meddelats vid eldningsförbud, gäller nivån NormalförbudEndast i undantagsfall tillämpas nivån Totalförbud, som då meddelas särskilt. I båda fallen finns vissa undantag från förbudet. Läs nedan vad man får och inte får göra vid ett eldningsförbud:
Vad gäller vid eldningsförbud

Avdelare

Enskilda undantag från eldningsförbud

Räddningstjänsten kan medge undantag (dispens) från eldningsförbudet i vissa fall, men detta sker restriktivt.
För att ansöka om dispens från eldningsförbud:
Dispens eldningsförbud

Avdelare

Föreskrifterna i sin helhet

Här finner du föreskrifterna om eldningsförbud i sin helhet. Dokumentet är en sammanslagning av RDM:s medlemskommuners föreskrifter eftersom de är likalydande, för att förenkla för allmänheten. Om du vill ta del av den enskilda föreskriften från en specifik kommun så ber vi dig istället kontakta den aktuella kommunen.

Föreskrift om eldningsförbud

Syntolkning av bild: Brandmän släcker en brinnande rishög