Hem och fritidElda utomhus och eldningsförbud

Eldning i trädgården och naturen

Avdelare

Eldning utomhus och eldningsförbud

Tycker du det är skönt med sommarvärme och strålande sol? Det tycker vi på räddningstjänsten också, men inte om det innebär att vi behöver rycka ut på skogsbränder. Bränder i skog och mark gör att liv och hälsa hotas, att stora ekonomiska värden försvinner, samt att våra resurser sprids ut och kanske inte klarar av att hantera andra olyckor som inträffar. 

Eldningsförbud gör det mindre troligt att skogsbränder uppstår och därför är det ett bra sätt att spara på samhällets resurser, även om det kan göra att fritids- eller middagsplanerna måste ändras. 

Ett eldningsförbud kan utformas på olika sätt, men i RDM medlemskommuner (Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika Säter) gäller samma regler oavsett vilken kommun du befinner dig i. Dessutom är våra regler i stort sett desamma som de flesta kommuner runt oss, men för mer information om dessa behöver du kontakta den ansvariga räddningstjänsten. 

Beroende på hur torrt och varmt det är, samt hur länge det vädret ser ut att fortsätta, kan eldningsförbud utfärdas i två nivåer: normalförbud och totalförbud. I båda nivåerna finns undantag från förbudet för verksamheter som bedöms som mindre riskfyllda. Tabellen nedan är en förenklad översikt över undantagen, om du vill veta mer om ett enskilt undantag så behöver du läsa vidare på sidan med utökad information. 

 

Normalförbud

Totalförbud

Matlagning på egen tomt

Tillåtet

Ej tillåtet

Uppvärmning (badtunna, pannmur)

Tillåtet

Ej tillåtet

Matlagning med gasol eller rödsprit

Tillåtet

Ej tillåtet

Eldning på sjöar och vattendrag

Tillåtet

Ej tillåtet

Heta arbeten

Tillåtet

Tillåtet

Samhällsviktig verksamhet

Tillåtet

Tillåtet

Liten/mycket liten och kontrollerad eld

Tillåtet

Tillåtet

Förutom dessa generella undantag så finns också möjlighet att söka undantag (dispens) från eldningsförbudet i enskilda fall. Om du vill veta mer om det så behöver du läsa vidare på sidan om undantag från eldningsförbud. En enklare sammanställning finns tillgänglig här.

Emellanåt kan det vara så att kravet på brandfara för ett förbud inte uppnås, men att det ändå är mycket torrt i skog och mark. Vi brukar i så fall avråda från att elda utomhus, och ber dig om att fundera på om det finns några alternativ till att eldning eller att elda vid annat tillfälle. Du hittar information om brandrisk just nu på vår startsida.

Tänk på att det alltid är du själv som är ansvarig för säkerheten vid eldning, även om det inte råder eldningsförbud eller ifall du omfattas av undantag från eldningsförbud. Se till att alltid ha en plan för hur du själv ska kunna släcka om branden växer eller sprids på ett sätt som du inte har planerat. 

Personligt ansvar kan utkrävas i händelse av brandtillbud. Om du gör dig skyldig till allmänfarlig vårdslöshet genom oaktsamhet med eld, kan det innebära fängelse i högst två år. Brott mot eldningsförbud kan medföra bötesstraff. 

Förbud mot eldning enligt andra lagar

Från och med 1 januari 2024 gäller nya bestämmelser om eldning av bioavfall. Detta är framförallt en fråga om avfallshantering och för information om vad som gäller i din kommun hänvisar vi till kommunens miljökontor eller motsvarande nämnd.

Läs på Polisens hemsida angående särskilda krav för eldning i samband med offentlig tillställning.
Syntolkning av bild: Brandmän släcker en brinnande rishög