Företag och organisationerTillsyn

Tillsyn

Avdelare

Vad är en tillsyn och varför gör vi det?

Tillsyn betyder att olika myndigheter och instanser kontrollerar att lagen efterlevs inom sitt område.

Det räddningstjänsten tillsynar enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) är ägares eller verksamheters brandskydd och skydd mot andra olyckor. Då det kan vara en ägare och en annan som är verksamhetsutövare kan en tillsyn rikta sig till fler parter.

Huvudsyfte är att rädda människors liv, förebygga allvarliga skador på hälsa, egendom och miljö.

Vid tillsyn kontrolleras tekniska och organisatoriska aspekter. Exempel på tekniska aspekter är brandlarm, sprinkler eller byggnadstekniskt brandskydd och organisatoriska aspekter kan vara t ex. Utrymningsstrategi och utbildning av personal. De områden som kontrolleras är:

  1. möjligheten till utrymning,
  2. skyddet mot brands uppkomst,
  3. skyddet mot brandspridning inom byggnad,
  4. skyddet mot brandspridning mellan byggnader, och
  5. möjligheten till räddningsinsats.

Räddningstjänsten utför även tillsyn utifrån Lagen om brandfarlig och explosiva varor (LBE).

Avdelare