Företag och organisationerRiskobjekt som hanterar stora mängder kemikalier

Riskobjekt som hanterar stora mängder kemikalier

Avdelare


Riskobjekt

Vi har i våra medlemskommuner ett antal företag som hanterar kemikalier i så stor omfattning att de omfattas av den så kallade "Sevesolagstiftningen". De aktuella företagen listas nedan tillsammans med information om respektive verksamhet. Informationen är i första hand riktad till boende i närheten. 

Lagen och förordningen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor kallas "Sevesolagstiftningen" efter staden Seveso i Italien där en stor olycka inträffade 1976. Syftet med lagstiftningen är att förebygga allvarliga kemikalieolyckor och den vänder sig till verksamheter som hanterar stora mängder kemikalier.

Avdelare

Falu kommun

Falu Energi & Vatten AB, Gasoldepå vid Skyfallsvägen: 
Falu Energi och Vattens information om risker

Falu Rödfärg vid Falu Gruva: 
Falu Rödfärgs information om risker

NCC Industry AB, Falukrossen (Bergtäkt Kniptjärnsberget): 
NCCs information om risker med Falukrossen

EPC Sverige AB Falun, Karlviksberget
Information till allmänheten

Avdelare

Borlänge kommun

Skallerbäckens bergtäkt:
Skallerbäckens bergtäkt

Fågelmyra
Fågelmyra bergtäkt

Avdelare

Gagnefs kommun

Bergtäkt Björbo
(info saknas)

Avdelare

Ludvika kommun

Hitatchi, Impregna och Håksbergs bergtäkt

Hitatchi Energy Sweden AB och AB Impregna