Företag och organisationerAutomatiskt brandlarmÄgarbyte och uppdatering av information

Ägarbyte och uppdatering av information

Avdelare
Avdelare

Ägarbyte och uppdatering av information

Ägarbyte

När en fastighet eller verksamhet säljs eller i någon form överlåtes till annan part är anläggningsägaren skyldig enligt avtal att anmäla detta till Räddningstjänsten Dala Mitt.
Detta görs genom att fylla i Anslutningsunderlag automatisk brandlarmanläggning.

Kom ihåg att befintligt avtal måste sägas upp i samband med ägarbyte, Se "Uppsägning" i menyn till höger.

Ladda ner och fyll i anslutningsunderlaget till din dator. Därefter bifogas dokumentet i formuläret nedan.

Namn och företag

Avdelare

Upplysningar och uppdatering av information

Enligt avtal med Räddningstjänsten Dala Mitt är anläggningsägaren skyldig att informera om förändringar. Detta kan exempelvis vara när anläggningsskötare bytts ut, fakturauppgifter förändrats, mottagare för händelserapport vid larm har ändrats eller verksamhet och/eller brandlarmanläggning har förändrats på ett sätt som påverkar en insats.

För att uppdatera uppgifter om anläggningsskötare samt mottagare av återkoppling efter larm, ladda ner och fyll i underlaget, bifoga sedan detta i formuläret nedan.

Namn och företag

För att upplysa Räddningstjänsten Dala Mitt om andra förändringar, skicka ett mail till:
info@dalamitt.se

Ange vilket objekt det gäller, objektets adress samt, om möjligt, fastighetsbeteckning.
Glöm inte att bifoga ev relevant dokumentation i mailet, såsom nytt anläggarintyg osv.