Företag och organisationerAutomatiskt brandlarmUppsägning

Uppsägning

Avdelare

Uppsägning

Om en brandlarmanläggning av någon anledning inte längre ska vara ansluten till Räddningstjänsten Dala Mitt ska en skriftlig begäran om uppsägning skickas in.


Om orsaken till uppsägning är ett ägarbyte, ska tillträdande ägare inkomma med anslutningsunderlag för tecknande av nytt avtal. Se sidan "Ägarbyte och uppdatering av information i menyn till höger.


Uppsägningstiden är, enligt avtal, tre månader efter det att Räddningstjänsten Dala Mitt mottagit begärand om uppsägning. Anläggningsägaren ska även inhämta evenutella nycklar/passerkort/taggar som Räddningstjänsten Dala Mitt erhållit till objektet.

Ladda ner och fyll i dokumentet uppsägning automatisk brandlarmanläggning till din dator. Därefter bifogas dokumentet i formuläret nedan.


Namn och företag


Avdelare