Hem och fritidI HemmetBrandsläckare

Brandsläckare

Avdelare

Brandsläckare

Lagen om skydd mot olyckor talar tydligt om att vi alla ska tänka på vilka möjligheter vi har att släcka en brand i våra hem. I lagtexten står det att du ska ha tillgång till släckutrustning i skälig omfattning. Med en handbrandsläckare kan du snabbt släcka mindre bränder i ditt hem. Alla i familjen bör känna till hur brandsläckaren fungerar och var den finns.


Vilken brandsläckare ska jag välja?

En handbrandsläckare med minst sex kilo pulver är bra och effektiv mot småbränder och är lämplig för hemmet. Även för sommarstugan, bilen, båten och husvagnen rekommenderas en sexkilosläckare. Släckaren skall vara certifierad av SIS eller annat SWEDAC-ackrediterat certifieringsorgan.

Olika typer av brandsläckare:

Här kan du läsa mer om de olika typerna av brandsläckare och deras respektive egenskaper nedan.

Pulversläckare

Pulversläckare är egentligen en samlingsbeteckning för en mängd olika salter med olika släckkapacitet. Även om kvalitén varierar är pulver det släckmedel som har bäst släckkapacitet per kg släckmedel.

Detta är skälet till varför pulver i många fall är förstahandsvalet när man ska välja handbrandsläckare
Den stora nackdelen är att pulver smutsar ner. Pulvret är extremt finfördelat och tränger in i alla utrymmen. Man bör därför inte använda pulver i rum med känslig elektronisk utrustning eller annat som kan ta skada. Pulvret leder däremot inte ström vilket medför att man kan släcka bränder i elektriska apparater utan att riskera att skada sig.

Pulver som klarar båda sorterna kallas glödbrandpulver och är det bästa valet. Det finns även släckare med särskilt pulver som kan släcka bränder i metaller som litium, magnesium, natrium och aluminium. Pulversläckare finns klassade för olika typer av bränder, till exempel ABC.

Som släckredskap i lägenhet, villa och fritidshus rekommenderas i första hand sexkilos pulversläckare. Pulversläckaren ska vara godkänd enligt SS EN 3-7 och med en hög effektivitetsklass, till exempel 43A 233B C.

Koldioxidsläckare

Släckare med gasen koldioxid – även kallat kolsyresläckare - släcker flammor snabbt och renligt eftersom koldioxiden inte lämnar några spår efter sig. Koldioxid släcker däremot glöd dåligt. Koldioxid liksom övriga gaser, är inte något särskilt effektivt släckmedel. En sexkilos koldioxidsläckare räcker för att släcka en brand i en frityrgryta i ett restaurangkök eller en mindre brand i ett ställverk.

Fördelen med koldioxiden är att den inte smutsar ner. Dessa släckare är därför lämpliga att ha i exempelvis restaurangkök och telestationer. Gasen leder inte elektrisk ström och kan därför användas i till exempel ställverk.

Vad man behöver beakta vid släckning med koldioxid är att branden kan flamma upp igen om koldioxiden hinner försvinna innan det släckta föremålet hunnit svalna tillräckligt. Släcker man en brand i matfett får man även vara varsam så att det inte stänker fett på den som släcker.

Skumsläckare

Släckmedlet i en skumsläckare består huvudsakligen av vatten. Genom att tillsätta en kemikalie som förändrar vattnets ytspänning kan det användas även mot vätskebränder. Kemikalien påminner om diskmedel och gör vätskan i en skumsläckare svagt löddrande.

Mot bränder i fibrösa ämnen fungerar skumsläckaren ungefär som en vattensläckare, fast den kyler glödhärden något effektivare (men fortfarande klarar en nio liters skumsläckare bara att släcka ungefär en hälften så stor brand som en sex kilos pulversläckare). Vid användning mot bränder i till exempel bensin kommer skummet att flyta ut över vätskan och därmed kommer skummet mellan bränslet och flammorna och branden slocknar.

Vatten och skum är elektriskt ledande och man bör därför om möjligt se till att dra ur sladden till brinnande elektriska apparater innan man släcker med skum eller vatten. Det finns dock skumsläckare som är godkända för släckning mot brand i elektrisk utrustning upp till 1000 V.

Vattensläckare

Vanligt vatten är ett utmärkt medel för att kyla ner glödbränder i trä, tyg och andra fibrösa material. När vattnet träffar en het yta fräser det till och vattnet förångas. Till detta åtgår stora mängder värmeenergi som tas från brandområdet.

Tio liter vatten från en handbrandsläckare klarar teoretiskt av en större brand. Men då gäller det att placera vattnet rätt. Det som ligger kvar på golvet efteråt och inte har förångats har bara gjort begränsad nytta.

Vatten är elektriskt ledande och man bör därför om möjligt se till att dra ur sladden till brinnande elektriska apparater innan man släcker med vatten. Mot bränder i bensin och andra petroleumprodukter har vatten dålig effekt. Bensin och olja flyter på vatten varpå det fortsätter att brinna.

Mot heta oljor, exempelvis överhettad matolja, kan det vara livsfarligt att använda vatten. De första vattendropparna som når oljan förångas explosionsartat och det blir en våldsam överkokning. Brinnande olja kastas åt alla håll.

Fettbrandsläckare

Bränder i matolja med hög temperatur är livsfarligt att släcka med vatten. Brinnande fett har en temperatur på runt 400 °C medan självantändningstemperaturen ligger på runt 330-340 °C. Detta leder till återantändning om man inte lyckas kyla fettet tillräckligt. Särskilda fettbrandsläckare, med för brandtypen anpassade kemikalier samt munstycken för mjuk påföring för att undvika stänk, finns på marknaden.

Fettbrandsläckare kan även användas mot A-brand (fibrösa material som trä, textilier etc) men har då ofta en mycket lägre effektivitet jämfört med pulver- eller skumsläckare. Fettsläckaren lämpar sig därför bäst bara mot fettbrand.

Halonsläckare

Halon är ett samlingsnamn för en typ av kolväte som utöver kol består av väte, klor, flor, brom och/eller jod. Haloner är effektiva som släckmedel men skadliga för miljön då de bryter ner ozonskiktet. Därför regleras användningen genom lagstiftning. I Sverige är halonsläckare endast tillåtet i stridsfordon, ubåtar samt militärt och civilt flyg. Övrig yrkesmässig hantering, försäljning eller omladdning är förbjuden.

Vattenslang

Ett ofta bortglömt alternativ till handbrandsläckare är en vanlig vattenslang. Fördelarna med vattenslang kontra en vattensläckare är att vattnet inte tar slut och att en slang ofta inte är lika tung att bära.

Slangen måste dock vara formstyv för att den ska fungera även utan att man dragit ut hela slanglängden. Det krävs också att den verkligen räcker till alla delar av byggnaden som ska skyddas och att den är inkopplad inomhus så att den inte fryser.

Har du egen brunn rekommenderas en handbrandsläckare (företrädesvis med minst sex kilo pulver i stället för vatten) före vattenslangen på grund av att en brand i exempelvis elapparater kan få huvudsäkringar att gå sönder, vilket i sin tur kan medföra att inget vatten kommer ur slangen när det som bäst behövs.

Vatten är elektriskt ledande och man bör därför om möjligt se till att dra ur sladden till brinnande elektriska apparater innan man släcker med vatten.