Hem och fritidElda utomhus och eldningsförbudSöka dispens från eldningsförbudet

Söka dispens från eldningsförbudet

Avdelare

Dispens från eldningsförbud

Räddningstjänsten Dala Mitt har möjlighet att bevilja undantag (dispens) från förbudet, men är restriktiva med sådana. Om du vill söka dispens ska du fylla i blanketten som finns under dokument och blanketter och skicka in till info@dalamitt.se 

Din ansökan om undantag är förenad med en viss handläggningstid. 

Ungefärlig handläggningstid för ansökan om tillfälliga undantag är minst en vecka och ansökan om varaktiga undantag är minst tre veckor. Var alltså gärna ute i god tid vid ansökan om undantag. 

Syntolkning av bild: Brandmän släcker en brinnande rishög