Hem och fritidI HemmetBrandskydd i hemmetLägenhet

Brandskydd för dig som bor i lägenhet


 

Avdelare

Brandskydd i lägenhet

Om det brinner i din lägenhet

  • RÄDDA de som är i direkt fara, 
  • VARNA andra i din närhet,  
  • LARMA 112,
  • SLÄCK om det går, annars gå ut och STÄNG DÖRREN

Trapphuset är den naturliga utrymningsvägen för alla som bor i flerfamiljshus. Så länge trapphuset är fritt från rök så ska man använda sig av denna om man behöver utrymma fastigheten.

Om det brinner i din grannes lägenhet

Om det brinner i din grannes och trapphuset är rökfyllt:

  • GÅ IN IGEN
  • STÄNG DÖRREN
  • RING 112

Din lägenhet står emot en brand under 30-60 minuter. Täta eventuellt dörrspringor med våta handdukar om det läcker in rök, gå till ett fönster eller balkong och uppmärksamma rädningstjänsten om vart du befinner dig.

Barnvagnar och brännbart material i trapphus

Barnvagnar bör ha en egen förvaringsplats, avskilt från trapphuset. Inget som tillför brännbart material, hindrar utrymning eller räddningspersonalens insats får finnas i trapphuset.

Trapphuset är den främsta utrymningsvägen för de boende i fastigheten och det är fastighetsägarens skyldighet att tillsammans med de boende se till att trapphuset hålls fritt samt informera de boende kring vilka ordningsregler som gäller.

Syntolkning av bild: Brandmän evakuerar person från hus med hjälp av höjdfordon