Hem och fritidBarn och skolaTillfällig övernattning

Tillfällig övernattning

Avdelare

Tillfällig förläggning och övernattning

Vid tillfällig övernattning i exempelvis skolor och gymnastiksalar är det viktigt att tänka på att dessa lokaler inte är utformade för övernattning och därmed kan sakna visst nödvändigt brandskydd. Det är alltid fastighetsägare och den som nyttjar lokalen för övernattning som ansvarar för att det kan sker på ett säkert sätt.

I och med att byggnaden normalt nyttjas för ett annan ändamål är det av särskilt stor vikt att det vidtas tillräckliga organisatoriska och tekniska brandskyddsåtgärder. Det är den som ansvarar för lokalen som också har ansvaret att bedöma om lokalen är ändamålsenligt utrustad för att kunna nyttjas för tillfällig övernattning, samt att det finns förhållningsregler för den som nyttjar lokalen så övernattningen kan ske på ett säkert sätt.

Räddningstjänstens roll är inte att ”godkänna” eller på annat sätt bestämma hur brandskyddet ska vara utformat för att övernattning ska kunna genomföras. Räddningstjänsten är dock tillsynsmyndighet och kan vid behov bistå med råd och rekommendationer av mer generell karaktär.

Avdelare

Meddela oss på räddningstjänsten 

Vid en eventuell brand i lokalen, är det viktigt för oss på räddningstjänsten att känna till att det befinner sig människor i byggnaden, därför vill vi att ni anmäler till oss om ni ordnar en tillfällig övernattning i
t ex en skola eller gymnastiksal.

Anmälan sker genom formulär nedan. Vi kan inte ta emot anmälan via telefon eller e-post då anmälan är integrerat med vårt digitala insatsstöd för operativ personal.

Klicka här för att anmäla

Avdelare

Dina rättigheter som registrerad

Du har genom Dataskyddsförordningen, GDPR, flera rättigheter gällande hanteringen av dina personuppgifter, t ex rätt till information, rätt till rättelse och rätt att invända mot vår behandling. Vill du ta del av dina rättigheter kan du kontakta vårt dataskyddsombud via dataskyddsombud@dalamitt.se eller telefon 023-48 88 00.

 www.imy.se hittar du mer information om dina rättigheter. Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med GDPR kan du lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är tillsynsmyndighet.