Vid olyckorPå en olycksplats

På en olycksplats

Avdelare

När det har hänt en olycka är det bra att känna till vad du kan göra för att underlätta en utryckning. Tänk också på att alltid respektera avspärrningar och inte stanna för att fotografera eller filma en olycka.

Blåljus i trafiken

Vad gör du om du är ute och kör och ser blåljus i backspegeln? Som bilist gäller det att vara uppmärksam på både medtrafikanter och omgivningen runt omkring. Om du dessutom hör sirener eller ser blåljus närma sig är det viktigt att agera lugnt och tydligt så att du inte utsätter dig själv eller någon annan för fara. Det är vid rusningstid som det händer flest olyckor ute i trafiken. Det är också den tid på dygnet då det är som svårast för räddningsfordon att ta sig fram.

Om du är i vägen för en utryckning:

 • Agera lugnt och tänkt efter hur du kan lämna fri väg på ett säkert sätt.
 • Visa tydligt vart du ska genom att blinka, titta och därefter köra åt sidan. Stanna inte mitt i körfältet.

Genom ett lugnt och tydligt agerande hjälper du inte bara räddningstjänsten utan också andra trafikanter som kan följa ditt exempel.

Respektera avspärrningar

Det finns flera anledningar till att en olycksplats spärras av. Främst handlar det om att säkra olycksplatsen så att ingen mer skadas eller situationen förvärras. Avspärrningarna ska också ge räddningspersonalen plats att arbeta och se till att personal och drabbade har en trygg miljö. 

Tänk efter innan du fotograferar eller filmar

Det är inte ovanligt att nyfikna förbipasserande stannar för att fotografera eller filma. Tänk på att visa respekt för de drabbade. Hur hade du känt om det var du som drabbats? Genom att fotografera eller filma kan du också vara i vägen för räddningspersonalen. Se istället om du kan hjälpa till på något sätt.

Vid en trafikolycka händer det inte alltför sällan att någon i motsatt körriktning saktar in och tar upp kameran. Ett ögonblicks oförsiktighet och en ny olycka har inträffat.

Om du är först på en olycksplats

 • Skaffa dig en överblick. Vad har hänt? Hur många personer är skadade?
 • Ring 112! Var beredd på att kunna tala om var du är, så exakt som möjligt.
 • Skydda olycksplatsen, ställ ut varningstrianglar, sätt på varningsljus etc. 
 • Om någon befinner sig i ett livsfarligt läge, flytta personen till en säker plats.
 • Chockade människor kan irra iväg, för dem i säkerhet.
 • När räddningspersonal kommit till platsen är de ansvariga, gör som du blir tillsagd eller lämna området.

Och du!

 • Det är bättre att göra lite fel än att inte göra något alls
 • Om ni är flera som kommer till olycksplatsen samtidigt, dela på uppgifterna. En sätter ut varningstriangeln, en annan ringer 112 osv
 • Om du ser en bil vid sidan av vägen, stanna på säker plats och kolla så allt är OK