Publicerad 2024-02-27 14:38 Gå tillbaka

Vi söker en insatsledare

Som insatsledare är du operativ i förbundets fem kommuner och utgår från Borlänge heltidsstation.

Utöver operativ ledning som bl a räddningsledare, insatschef och storsektorchef sker mycket av ditt arbete före och efter insats. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat intern och extern samverkan för att förebygga och förbereda för räddningsinsats, övning och utbildning, kommunikation och stöd till media och medborgare samt utvärdering och rapportering efter genomförda insatser.

I enheten för insatsledning arbetar vi också med övergripande verksamhetsfrågor som
t ex lärande av insatser, olycksundersökning, sakkunnigutlåtanden, befälsövning, insatsplanering, insatsmateriel, operativt ledningsstöd och tillsyn av farlig verksamhet.
I din roll kommer du, parallellt med din operativa tjänstgöring, primärt att arbeta med planering och utveckling av övningsverksamheten för våra insatsledare.

Här kan du läsa hela annonsen.

Insatsledare.jpg