Dokument och blanketterVåra styrdokument

Våra styrdokument

Avdelare

Våra styrdokument

Varje räddningstjänst styrs av en rad olika dokument och lagar. För styrning av vårt förbund finns nedanstående dokument som är politiskt beslutade:

Förbundsordning som antas av medlemskommunernas fullmäktige och som anger syftet med vår verksamhet, förutsättningar för vår ekonomi, antal ledamöter i direktionenen (styrelsen) med mera. 
Förbundsordning 

Handlingsgprogrammen som antas av varje medlemskommun och direktionen. Enligt lagen om skydd mot olyckor ska varje kommun ha ett handlingsprogram för skydd mot olyckor. Vi har ett handlingsprogram för brandförebyggande verksamhet och ett för räddningstjänst.
Handlingsprogram för brandförebyggande verksamhet
Handlingsprogram för räddningstjänst

Integritetspolicy här beskriver vi hur vi hanterar personuppgifter i förbundet.
Integritetspolicy