Publicerad 2022-09-14 11:00 Gå tillbaka

Brandskyddskontroller i Borlänge och Gagnef

Från och med 1 oktober kommer Räddningstjänsten att utföra brandskyddskontroller i Borlänge kommun och Gagnefs kommun. Borlänge-Smedjebacken Sotning & Ventilations AB kommer fortsatt att utföra sotningen i dessa kommuner.

Bokning och avisering kommer fortfarande att ske automatisk - du som fastighetsägare behöver inte göra något mer än att vänta på att få lappen i lådan, och notera den i din kalender och se till att det finns tillträde, precis som vanligt.

Har du frågor är du välkommen att ringa RDM:s sotningsenhet på telefon 0240 - 48 42 40, maila på adress sotning@dalamitt.se, eller prata med Borlänge-Smedjebacken Sotning & Ventilations AB.

Mer information till dig som bor i Borlänge och Gagnef och har eldstad

Från och med den 1 oktober 2022 kommer Räddningstjänsten att utföra brandskyddskontroller i Borlänge och Gagnef, på samma sätt som vi redan gör i Ludvika. Det innebär att vår upphandlade leverantör av sotningstjänster (Borlänge-Smedjebacken sotning och ventilation AB) inte längre utför brandskyddskontroller, utan endast sotning (rengöring).


Varför sker den här förändringen?

RDM har sedan många år tillbaka haft som målsättning att förbättra sin kunskap och kontroll på området sotning och brandskyddskontroll. Det har genomförts flera utredningar och slutsatsen är att det bästa sättet att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter, utan ökad kostnad för kommun­innevånarna, är att räddningstjänsten utför brandskyddskontrollerna. Vi ser även flera synergieffekter med våra övriga uppdrag såsom tillsyn, räddningstjänst, administration m m. Förändringen innebär också en separering av brandskyddskontrollen, som är myndighetsutövning med mandat att ställa krav på enskilda, från sotningen (rengöringen) som är en lagstadgad form av byggnadsunderhåll.


Vad innebär den här förändringen?

RDM kommer att avisera och utföra brandskyddskontrollen med våra skorstensfejartekniker, på samma sätt som vår leverantör har gjort tidigare med sin personal. Vi kommer att åka ut till er med våra uppmärkta bilar iförda räddningstjänstens uniformer. Vid behov kan vi givetvis uppvisa tjänstelegitimation. Själva kontrollen går till på samma sätt som tidigare. Vid byte av utförare kan det förekomma felaktigheter i aviseringar. Vi har förberett oss för detta länge, för att övergången ska ske så smidigt som möjligt. Om det ändå blivit fel, hör av dig till oss så löser vi det!

Har du några ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss, men vi har också sammanställt svaren på de vanligaste frågorna här. På återseende och elda tryggt i vinter!