UtbildningarÖvrig information om utbildningarna

Övrig information om kurserna

Avdelare

Information om utbildningarna

Anmälan till kurserna sker via vår utbildningsportal.

Efter anmälan får du en bekräftelse till den anmälda e-postadressen. Du är även mycket välkommen att ringa till oss eller skicka epost om du har några frågor eller vill diskutera en utbildning.

Våra utbildningar hålls till största delen på vårt utbildningscenter i Bysjön, Borlänge.
Vi har även Grundläggande brandutbildningar på brandstationen i Ludvika.

Inget utbildningsbehov är för stort eller för litet för oss. Om ingen av standardutbildningarna uppfyller dina önskemål, ring oss så skräddarsyr vi en utbildning enbart för dina behov.

Avbokningsregler:

Avbokning skall ske senast 7 dagar innan kursdatum. 
Ombokning till annat utbildningstillfälle kan göras fram till kursdagen. 
Om ingen avbokning sker inom 7 dagar från kursdatum, eller ombokning innan kursdagen, debiteras full deltagaravgift.

Vid sjukdom skall detta anmälas till bysjons.utbildningcenter@dalamitt.se för att undvika debitering.


GDPR

Hantering av personuppgifter

Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla och administrera den utbildning du ska gå hos Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM). Den lagliga grunden för behandlingen är avtal. Direktionen för RDM är personuppgiftsansvarig. Uppgifterna kan komma att delas med din arbetsgivare om du går utbildningen via din arbetsplats och din chef behöver statistik över ditt deltagande, uppgifterna sparas hos RDM.

Dina rättigheter som registrerad

Du har genom Dataskyddsförordningen, GDPR, flera rättigheter gällande hanteringen av dina personuppgifter, t ex rätt till information, rätt till rättelse och rätt att invända mot vår behandling. Vill du ta del av dina rättigheter kan du kontakta RDM:s dataskyddsombud via dataskyddsombud@dalamitt.se eller via telefon 023-830 00.


På www.imy.se hittar du mer information om dina rättigheter. Om du anser att RDM behandlar dina personuppgifter i strid med GDPR kan du lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är tillsynsmyndighet.