Publicerad 2023-10-13 07:55 Gå tillbaka

Livsviktig kunskap på en kvart

Svenska HLR-rådet lanserar en ny webbutbilning i vuxen-HLR som bara tar 15 minuter att genomföra. Den är gratis och passar vuxna och barn från 10 år. 
https://allakanhlr.nu/ 

Varje dag drabbas cirka 20 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Alldeles för få bara 12 procent överlever. Redan efter en minut minskar chansen till överlevnad med tio procent, om inte hjärt-lungräddning (HLR) påbörjas. Efter 10 minuter, då ambulansen oftast kommer, är möjligheten att överleva nästan obefintlig - om personen inte fått HLR.

allakanhlr-hero-1300.jpg