Om Dala Mitt

Karta_RDM_2013.jpg

Räddningstjänsten Dala Mitt svarar för räddningstjänsten i Borlänge, Falun, Gagnef och Säters kommuner. Medlemskommunerna har drygt 128 000 invånare tillsammans. Borlänge och Falun är jämnstora med runt 51 000 och 57 000 invånare. Gagnef och Säter är betydligt mindre med sina drygt 10 000 invånare (2014 års värden).  

Räddningsstationer med bemanning och anspänningstid *

*Anspänningstid är tid från det att larmet går från SOS till dess att utryckningsstyrkan lämnar räddningsstationen.

Det finns alltid en insatsledare i tjänst. Han eller hon har jour med 90 sekunders anspänningstid och ska bland annat kunna leda större insatser när fler än en styrka ingår i räddningsarbetet. Insatsledaren rör sig numera fritt inom räddningstjänstområdet och är inte knuten till någon station (Bilden ovan visar att insatsledaren är stationerad i Borlänge men så är det alltså inte idag).     

Vision

Det skall kännas tryggt och säkert att bo och vistas i våra medlemskommuner Borlänge, Falun, Gagnef och Säter. Ingen människa skall omkomma eller skadas allvarligt på grund av brand, akuta sjukdomsfall eller trafikolyckor.

Genom ett ökat säkerhetsmedvetande hos invånarna och genom förebyggande arbete skall hem, arbetsplatser och våra många kulturbyggnader upplevas säkra och inte skadas eller förstöras på grund av brand eller andra olyckor.

Resurser

Dala Mitt har 245 anställda och resurserna är geografiskt fördelade på:  två heltidsstationer med bemanning dygnet runt 365 dagar om året tio deltidsstationer samt samarbetsavtal med Grycksbo Paper industribrandkår med bemanning på deltid ett övningsområde för övning och utbildning av personal.

Vår verksamhet är mycket mer än att släcka bränder. I vårt olycksförebyggande arbete erbjuder vi utbildningar i brandskydd och säkerhet. Vi besöker skolor och elever besöker oss, vi medverkar vid olika evenemang i medlemskommunerna och vi bidrar med kunskap om skydd och säkerhet till kommuner och andra verksamheter. Vi undersöker olyckor, kartlägger och följer upp risker. Allt detta som en del i vår strävan mot huvudmålet som är att:              

  • Färre olyckor ska inträffa.
  • Färre ska omkomma vid olyckor 

  • Färre ska skadas och mindre ska förstöras vid olyckor