Om Räddningstjänsten Dala Mitt
Räddningstjänsten Dala Mitt svarar från 1 januari 2019 för räddningstjänsten i BorlängeFalun, Gagnef, Ludvika och Säters kommuner. Medlemskommunerna har knappt 160 000 invånare tillsammans. Borlänge och Falun är jämnstora med runt 52 000 och 58 000 invånare. Gagnef och Säter är betydligt mindre med 10 000 respektive 11 000 invånare medan Ludvika har cirka 27 000. 

Vision

Det skall kännas tryggt och säkert att bo och vistas i våra medlemskommuner. Ingen människa skall omkomma eller skadas allvarligt på grund av brand, akuta sjukdomsfall eller trafikolyckor.

Genom ett ökat säkerhetsmedvetande hos invånarna och genom förebyggande arbete skall hem, arbets­platser och våra många kulturbyggnader upplevas säkra och inte skadas eller förstöras på grund av brand eller andra olyckor.

Resurser

Dala Mitt har idag cirka 420 anställda och resurserna är geografiskt fördelade på: Tre heltidsstationer med bemanning dygnet runt 365 dagar om året samt fjorton räddningsstationer med personal i bered­skap, ett brandvärn samt sam­arbetsavtal med Arctik Paper industribrandkår i Grycksbo. Vi har också ett övnings­område för övning och utbildning av personal i Bysjön utanför Borlänge.

Vår verksamhet är mycket mer än att släcka bränder. I vårt olycksförebyggande arbete erbjuder vi utbil­dningar i brandskydd och säkerhet. Vi besöker skolor och elever besöker oss, vi medverkar vid olika eve­nemang i medlemskommunerna och vi bidrar med kunskap om skydd och säkerhet till kommuner och an­dra verksamheter. Vi undersöker olyckor, kartlägger och följer upp risker. Allt detta som en del i vår strävan mot huvudmålet som är att:              

  • Färre olyckor ska inträffa
  • Färre ska omkomma vid olyckor 
  • Färre ska skadas och mindre ska förstöras vid olyckor

Du är alltid välkommen att besöka Dala Mitt oavsett om det sker via vår hemsida, sociala medier eller genom ett fysiskt möte.


Se vårt geografiska område samt var våra stationer finns här.


Integritetspolicy