Fystester vid visstidsanställning heltidsbrandmanTestet består av fem huvuddelar. Rullbandstest, styrketest, arbetsrelaterat test, simtest samt fordonskörning. De olika delarna beskrivs nedan.  

1Rullbandstest    

250 W 5,6 km/h 8º  6min och 2 min uppvärmning.  
Krav: Godkänd


2. Styrketest

Moment och poäng enligt tabell nedan.
Mål: 36 poäng eller testledarens bedömning.

Poäng

Gripstsyrka(kg)

 

Rodd (sek) 500 m

Bänkpress (antal)30kg

 Länghopp (cm) 

 Löpning (sek/kg)3km

Haklyft(antal)    15 Kg

 1

30

130

20

 180

 14,5

20

 2

32 

126 

22 

186 

14 

22

 3

34 

122 

24 

192 

13,5 

24 

 4

36 

118 

26 

198 

13 

26

 5

38 

114 

28 

204 

12,5 

28 

6

40

110

30

210 

12 

30 

42 

106 

32 

218

11,5 

32 

8

44 

102 

34 

226 

11 

34 

9

46 

98 

36 

234 

10,5 

36

10

48

94

38

242

10

38

11

50

90

40

250

9,5

40

Ditt resultat

           

Summan av alla resultat lika med din slutpoäng

  


3. Arbetsrelaterad bana maxtid 6 minuter

Den arbetsrelaterade banan kortas ner tilll ett endagstest. 

Banan börjar med att rädda nödställd person/docka (ca: 80 kg) på valfritt sätt. Den nödställde skall förflyttas 25 meter.

Denna övning bör ses som ett minimikrav då en brandman vid livräddning på larm kan få bära/släpa betydligt större personer. Vid kamraträddning d.v.s. egen personal, uppgår vikterna ofta över 120 kg eftersom brandmannens utrustning och kläder väger cirka 30 kg.

Testet med slangväskorna är för att förvissa sig om att brandmannen har kraft och ork att bära fram den utrustning som vanligen används vid larm. (2st slangväskor med 76 slang).

Momentet där brandmannen förflyttar ett traktordäck 2 meter med slägga är ett styrke- och konditionstest som visar hur individen klarar att jobba med hela kroppen praktiskt. Ett arbetsmoment som relateras till olika uppdrag i vår vardag, ex: dörrforcering, rivning av tak, väggar och dylikt vid brand i byggnad. 

Start

1. Rädda nödställd             Släpa docka 25 meter.

                                          Antal stopp/omtag ______________________________

2. Bära slangkorgar           2st grovslangskorgar skall bäras till station 2 (50m)

                                         Antal nedsläpp _________________________________

3. Flytta traktordäck          Med hjälp av slägga flytta traktordäck 2 meter.

                                         Antal slag ____________________________________

4. Återställning                  Bär tillbaka slangkorgar till station 1/Mål.

                                          Antal nedsläpp _________________________________

5. Rädda nödställd            Släpa docka 25 meter.

                                          Antal stopp/omtag ______________________________

Mål

Övrigt:                                 ______________________________________________

 

4. Simprov                     

                                        Hopp från 3-5 meters höjd.

                                        150m valfritt simsätt och 50 m ryggsim. 

                                         Livräddningsmoment, 50 m ytsim, neddyk på djupa delen, hämta docka på
                                         botten och bogsera dockan 50 m. Inget tidskrav men testpersonen får inte 
                                         vidröra bassängkanten under provet. Längddyk 15 m under vattenytan.                                                                                          

 

 

5. Fordonskörning, test     

                                        Framförande av fordon med moment enligt körutbildningsansvarig. 
                                        Bedömning och godkännande av testledaren utifrån ett helhetsintryck. 


6. Klaustrofobitest

Enklare praktisk övning med andningsskydd.