Fystester för deltidsbrandmanTestet består av sju delar. Rullbandstest, styrketest, arbetsrelaterat test, simtest, höjdprov, klaustrofobitest samt fordonskörning. De olika deltesterna beskrivs nedan.  

1. Rullbandstest

 

Effekt:

Hastighet:

Ålder:

200 W

4,5 km/h

>50 år

210 W

4,8 km/h

40-49 år

220 W

5,0 km/h

30-39 år

230 W

5,2 km/h

<29 år

Tid: 6 minuter samt 2 minuter uppvärmning.

Krav: godkänd.

2. Styrketest

Moment och poäng enligt tabell nedan.
Mål: 36 poäng eller testledarens bedömning.

Poäng

Gripstyrka(kg)

 

Rodd (sek) 500 m

Bänkpress (antal)30kg

 Längdhopp (cm) 

 Löpning (sek/kg)3km

Haklyft(antal) 15 Kg

 1

30

130

20

 180

 14,5

20

 2

32 

126 

22 

186 

14 

22

 3

34 

122 

24 

192 

13,5 

24 

 4

36 

118 

26 

198 

13 

26

 5

38 

114 

28 

204 

12,5 

28 

6

40

110

30

210 

12 

30 

42 

106 

32 

218

11,5 

32 

8

44 

102 

34 

226 

11 

34 

9

46 

98 

36 

234 

10,5 

36

10  48    94 38  242  10  38 
  11   50   90 40  250  9,5  40 
Ditt resultat            

Summan av alla resultat lika med din slutpoäng           

 

 


3. Arbetsrelaterat test

Utdrag av nödställd (docka) med vikt ca 80 kg. Avstånd 25 meter.

Bära två st slangkorgar (grov 76) på en sträcka av 25 meter.

4. Simtest 

Simning 200 meter. 
Livräddningsmoment med 25 meter simning, nerdyk till botten på djupa delen, 
hämta docka på botten samt bogsera dockan 25 m.

Inget tidskrav men testpersonen får inte vidröra bassängkant under testet.

Längddyk 10 meter under vattenytan.


5. Höjdtest

Klättring i stege på hävare på minst 15 meters höjd.  


6. Klaustrofobitest med förtäckt mask

Enkel sökövning med komplett rökdykarutrustning.


7. Fordonskörning

Framförande av fordon med moment enligt körutbildningsansvarig. 


Bedöming och godkännande av testledaren utifrån ett helhetsintryck.