Publicerad 2023-05-29 08:00 Gå tillbaka

Om brandskydd för särskilt riskutsatta

Bostadens grundskydd mot brand räcker för de flesta, men inte för alla. Grundskyddet bygger nämligen på att den boende själv kan uppfatta en brand och ta sig ut. Om alla som har svårigheter med det får ett stärkt brandskydd, kan många liv räddas. De flesta som omkommer i bränder i bostäder i Sverige betecknas som särskilt riskutsatta.

RDM har startat ett arbete med att tillsammans med våra medlemskommuner titta på hur vi kan stärka dessa personers skydd mot brand. En del av detta är att vi i två veckor kommer ge information i våra digitala kanaler om hur man som anhörig kan hjälpa till med detta. Vi som räddningstjänst kan göra en del tillsammans med t ex hemtjänsten, men vi behöver också anhörigas hjälp eftersom många utsatta bor i egna hem.
Följ vår facebook-sida så kan du lära dig mer.

Bild1.JPG
Bild2.JPG
Bild3.JPG
A särskilt riskutsatt.jpg