Meny 

Vi söker Insatsledare med enhetstid(ansvarsområden) inom räddningsenhetenVi har två vakanta insatsledartjänster, tillsvidareanställningar, pga. att två av våra insatsledare går i pension. Eftersom den operativa ledningsorganisationen är under utveckling kan förändringar i tjänsten ske och man skall därför vara intresserad av att arbeta som befäl i annan form.

Som insatsledare kommer du att arbeta både med systemledning och insatsledning.

Ansvarsområden kommer att vara kopplade till utvecklingsfrågor inom räddningstjänstavdelningen.

Tjänsten innebär att man tilldelas ansvarsområden, ibland med budgetansvar. För närvarande är insatsplanering samt metod- och teknikutveckling aktuella.